Licenta TV. Detalii licenta

Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor/ videogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică şi echitabilă Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, în acest sens având obligaţia legală de a solicita şi obţine licenţă neexclusivă.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului, înainte de utilizarea fonogramelor.

Licenţa UPFR are valabilitate de 1 an cu posibilitate de prelungire, în condiţiile achitării remuneraţiei prevăzute de Metodologia în vigoare.

Pentru a utiliza muzica in deplina legalitate, trebuie sa aveti Licente atat de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Compozitorilor, cat si de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Artistilor Interpreti ori Executanti, conform reglementarilor Legii 8 /1996 si ale Oficiciului Roman pentru Drepturile de Autor – http://www.orda.ro/default.aspx?pagina=188

Atenţie:
Pentru punerea la dispoziţie a fonogramelor prin intermediul reţelelor de calculatoare sau al Internetului trebuie să obţineţi licenţa Licenta neexclusiva pentru punerea la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului, din categoria licenţelor Internet (click aici).

Consultaţi metodologia în vigoare aici.
Citiţi şi Procedura de obţinere a licenţei

Contactaţi Departamentul Radio-TV din cadrul UPFR


Responsabil Radio-TV si On-line, Elena Dinca

E-mail Radio: colectareradio@upfr.ro
E-mail TV: colectaretv@upfr.ro

Telefon: 021-222.20.45
Fax: 021-222.20.43

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail