Procedura de obtinere a licentei TV

  1. Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul).
  2. Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada atestării personalităţii juridice a Utilizatorului – CUI; licenţa de emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului;  decizia de autorizare audiovizuală de la CNA; extras din Statutul Utilizatorului din care să rezulte obiectul de activitate; licenţa de emisie ANCOM) către UPFR, Departamentul Radio-TV, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Etaj 11, Sector 2 Bucureşti.
  3. Primiţi doua exemplare originale al Licenţei, semnate şi ştampilate de UPFR, ulterior trimiteti la sediul UPFR un exemplat semnat si stampilat;
  4. Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

Descărcaţi aici:

Obligaţiile legale ale utilizatorului:

  • Solicitaţi înainte de începerea emisiei Licenţa neexclusivă de radiodifuzare a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora
  • Lunar înaintaţi playlist-ul (descarcă formular excel) însoţit de o adresă cu caracter oficial care să certifice veridicitatea acestuia, până la data de 25 din luna următoare trimestrului la care se referă
  • Lunar înaintaţi baza de calcul (totalul veniturilor brute lunare)
  • Lunar înaintaţi ponderea de utilizare a fonogramelor în totalul timpului de emisie al postului de televiziune.

Contactaţi Departamentul Radio-TV din cadrul UPFR


Responsabil Radio-TV si On-line, Elena Dinca

E-mail Radio: colectareradio@upfr.ro
E-mail TV: colectaretv@upfr.ro

Telefon: 021-222.20.45
Fax: 021-222.20.43

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail