Detalii licenta

In baza Legii nr. 8/1996 modificata si completata si a Deciziei ORDA nr. 232/2011 publicata in M.Of. la data de 29 septembrie 2011, Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) elibereaza Licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile.
Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) elibereaza licente pentru urmatoarele tipuri de activitati:
a) radio online;
b) tv online;
c) siteuri cu muzica de fundal.
Licenta neexclusiva eliberata de catre UPFR este netransmisibila si se acorda pentru o perioada de 3 ani, iar la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta, pentru fiecare site in parte prin intermediul caruia se utilizeaza online fonograme de comert.
Obligatia de a solicita eliberarea Licentei, revine utilizatorului, cu cel putin 10 zile inainte de efectuarea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert.

Definitii:
Este utilizator in sensul prezentei Metodologii, orice persoana fizica sau juridica ce comunica publicului fonograme de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabila de continutul paginii de Internet.