Valoarea remuneratiei pentru licenta Internet

Licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile  este netransmisibila si se elibereaza pentru o perioada de 3 ani, iar la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta.
Valoarea remuneratiei este diferita in functie de caracterul oneros/gratuit al activitatii desfasurate, dupa cum urmeaza:
1. Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert constand in ascultarea acestora de catre public, fara a genera venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate astfel:
a) Intre 1-20 fonograme, remuneratia este de 5 lei/luna;
b) Intre 21- 200 fonograme, remuneratia este de 7 lei/luna;
c) Intre 201 – 1000, remuneratia este de 10 lei/luna;
d) Peste 1000 de fonograme, remuneratia este de 20 lei/luna.
In situatia utilizatorilor care ofera spre ascultare (streaming) peste 200 opere muzicale, la fiecare transa de 300.000 de ascultari lunare se adauga cate o remuneratia echivalenta celei stabilite mai sus.
2. Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert, constand in ascultarea acestora catre public, cu generarea de venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate lunar, avandu-se in vedere si numarul de ascultari lunare, astfel:

Nr. de ascultări lunar

Nr. de fonograme utilizate lunar

< 300.000

300.001-600.000

600.001- 1.000.000

> 1.000.001

1-500

50 lei

100 lei

150 lei

200 lei

501-1000

75 lei

150 lei

225 le

300 lei

peste 1000

100 lei

200 lei

300 le

400 lei

3. Pentru utilizarea ca muzica de fundal a maximum 3 fonograme de comert, remuneratia datorata UPFR este de 4 lei/luna, indiferent de numarul de accesari ale paginii de internet. In cazul in care se utilizeaza un numar mai mare de fonograme de comert, utilizatorii datoreaza remuneratia mentionata la pct. 1.

Remuneratiile mai sus metionate sunt datorate pentru fiecare site in parte.
Remuneratiile se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate; pentru intarzieri la plata, utilziatorii datoreaza penalitati de 0,15 % pentru fiecare zi de intarziere.

Utilizatorul trebuie sa comunice lunar, printr-o adresa cu caracter oficial, catre UPFR  pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta urmatoarele informatii:
- numarul total al fonogramelor de comert postate pe site sau comunicate catre public prin servicii de telefonie mobila intr-o luna calendaristica, titlul, interpretul, artistul si numarul de ascultari/ fonograma, precum si tipul de utilizare;
- numarul de comunicari publice (ascultari)/luna.

 

 

Contactaţi Departamentul Radio-TV Online din cadrul UPFR

Responsabil Online
E-mail:autorizare@upfr.ro
Telefon: 021-222.20.45 interior 126
Fax: 021-222.20.43

 

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail