Procedura de obtinere a licentei pentru comunicarea publica de fonograme prin intermediul Internetului

  1. Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descărcaţi formularul).
  2. Expediaţi cererea semnată şi ştampilată într-un singur exemplar original şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada rezervării domeniului de internet, certificat de înregistrare fiscală, CUI /copie a Cărții de Identitate) către UPFR, Departamentul Radio-TV Online, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Bucureşti;
  3. Primiţi doua exemplare originale ale Licenţei, semnate şi ştampilate de UPFR; ulterior retrimiteti un exemplar semnat si stampilat la sediul UPFR;
  4. Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

Descărcaţi aici:

Obligaţiile utilizatorului:

  • Solicitaţi,  cu cel putin 10 zile inainte de inceperea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert, Licenţa neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciior online sau mobile;
  • Plătiţi remuneraţia aferentă licenţei pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.

 

Contactaţi Departamentul Radio-TV Online din cadrul UPFR

Responsabil

Elena Dinca (Radio-TV si Online)

Responsabil Online
E-mail:autorizare@upfr.ro
Telefon: 021-222.20.45 interior 126
Fax: 021-222.20.43

 

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail