Legislatie (legi, metodologii, decizii)

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România funcţionează în baza Legii Nr. 8/ 1996 cu modificările şi adăugirile ulterioare, ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme din România.

UPFR este organism de gestiune colectivă desemnat prin deciziile ORDA să colecteze remuneraţiile cuvenite producătorilor de muzică din utilizarea fonogramelor în comunicarea publică, în activitatea de radiodifuzare a fonogramelor.

Totodată, UPFR este OGC-ul desemnat de ORDA drept colector unic pentru colectarea remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată în audio-vizual.

Cadrul legal general

Reglementări specifice pentru Comunicare Publică (utilizarea muzicii în scop ambiental şi în scop lucrativ; reproducerea muzicii)

Reglementări specifice pentru radiodifuzarea în scop comercial a fonogramelor de către organismele de radio


Reglementări specifice pentru radiodifuzarea în scop comercial a fonogramelor de către posturile de televiziune

Reglementari specifice pentru retransmiterea prin cablu

Reglementări specifice pentru  copia privată

Alte documente:

Deciziile ORDA de desemnare a UPFR drept colector de remuneraţii: