Procedura de declarare

PROCEDURA de declarare a REPERTORIULUI de către orice producator de muzică, membru sau nemembru UPFR – de consultat Procedura privind declararea repertoriilor (descarca).
Un producator de fonograme poate solicita repartizarea drepturilor conexe cuvenite numai în baza repertoriului declarat si semnarea contractului de gestionare drepturi conexe (nemembri), în conformitate cu legislaţia în vigoare.
De asemenea un producator de fonograme care nu este membru UPFR si se afla la prima declarare de repertoriu, trebuie sa faca dovada faptului ca este inscris in Registrul National de Fonograme administrat de Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor ca producator de fonograme.

Pentru a consulta Decizia ORDA 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor faceti click aici

PASI:

 1. Verificarea Producatorului de fonograme/ Reprezentantului exclusiv in Romania.
  Faceti dovada statutului de Producator sau Reprezentat exclusiv in Romania prin:
  • Copie legalizata a actelor companiei, care sa ateste calitatea dumneavoastra de Producator de fonograme
  • Pentru fonogramele din repertoriul international, prezentati traducerea legalizata a contractului incheiat cu casa de discuri din strainatate, din care sa reiasa calitatea dumneavoastra de reprezentant exclusiv pe teritoriul Romaniei, autorizat sa colecteze drepturile patrimoniale conexe aferente catalogului si, respectiv, data de expirare a acestei calitati.
  Observatie: Daca ati depus anterior la UPFR aceste acte doveditoare, treceti peste Pasul 1.
 2. Predarea repertoriului
  Depuneti la UPFR urmatoarele documente:
  • Repertoriul in format excel pus pe doua suporturi CD sau DVD cu sesiune inchisa de scriere (descarca Formularul de declarare a repertoriului) -Reguli de completare a repertoriului(aici)
  • Procesul-Verbal de predare-primire a repertoriului in 2 exemplare semnate si stampilate (descarca Procesul-Verbal)
  • Declaratia pe proprie raspundere privind detinerea drepturilor asupra repertoriului declarat, 1 exemplar semnat si stampilat (descarca Declaratia)
  Atentie: Respectati formatele formularelor si completati toate campurile pentru a evita intarzierea procesului de acceptare a Repertoriului declarat.
 3. Verificarea documentelor
  Daca documentele sunt complete si corecte, UPFR repertoriul va fi inregistrat in baza de date repertoriu UPFR.
  In cazul constatarii de lipsuri/ neconcordante in documentele depuse, veti fi contactat de reprezentantul UPFR pentru reluarea Pasului 2. Fonogramele din Repertoriul declarat de dumneavoastra vor fi luate in calcul la repartitie numai ulterior completarii corecte a Formularului de declarare si dupa clarificarea lipsurilor/neconcordantelor constatate.
 4. Verificarea si rezolvarea conflictelor
  Coordonatorul va informa (in scris) membrii/ nemembrii UPFR despre conflictele identificate in baza de date Repertoriu in vederea rezolvarii acestor conflicte. Conflictele nerezolvate pana la data de efectuare a unei repartitii de remuneratii vor intra in calcul pentru urmatoarea repartitie.
  In cazul unui conflict pentru fonogramele din repertoriul local, producatorul de fonograme va trebui sa faca dovada produselor pe care se gasesc titlurile inregistrate, in oricare din formatele standard de comercializare (CD, MC, DVD, etc.).
  In cazul unui conflict pentru fonogramele din repertoriul international, veti prezenta o traducere legalizata la Notariat dupa contractele de reprezentare a drepturilor conexe pe teritoriul României, iar mentionarea reprezentarii drepturilor conexe trebuie sa fie explicita.
 5. Actualizarea Repertoriului
  Trimestrial, producatorii cu repertoriul înregistrat la UPFR au obligatia actualizarii acestuia. Actualizarea repertoriului se face prin comunicarea fonogramelor care au fost scoase sau adaugate din/in repertoriul producatorului de fonograme si situatia acestora va fi comunicata in acelasi format excel in care este comunicat si repertoriul.

Date de contact:

Ana-Maria Purice -Responsabil Relatia cu Membri/ISRC/Repertoriu
E-mail: anamariapurice@upfr.ro

telefon +40 21 222 20 45
fax +40 21 222 20 43

 

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail