Procedura de obtinere a codului ISRC

 1. Completaţi şi predaţi la UPFR o cerere de afiliere la codurile ISRC şi următoarele documente însoţitoare: Veţi primi un exemplar al Procesului-Verbal de predare-primire, semnat şi ştampilat de UPFR, prin care se atestă prezentarea documentelor necesare.
 2. UPFR validează repertoriul pentru care solicitaţi alocarea de coduri ISRC
  Coordonatorul UPFR verifică repertoriul depus, pentru care s-a solicitat alocarea de coduri ISRC, conform procedurii Declararea repertoriilor la UPFR.
  Dacă declararea repertoriului ESTE CORECTĂ, se trece la urmatoarea etapă (corespunzătoare membrilor sau nemembrilor).
  Dacă declararea repertoriului NU ESTE CORECTĂ, coordonatorul informeaza producătorul de fonograme referitor la inadvertenţele sau omisiunile care trebuie rezolvate pentru continuarea procesului de alocare de coduri.
 3. Efectuaţi plata aferentă alocării codurilor ISRC
  UPFR emite factura către NEMEMBRI, numai după ce repertoriul a fost declarat corect.
  Taxa pentru un cod ISRC alocat unei fonograme este de 10 lei + TVA.
 4. UPFR alocă ISRC-ul
  Alocarea codurilor se face de către Coordonator şi se transmite Afiliatului (producătorului de fonograme).
  Pentru NEMEMBRI, codurile ISRC se alocă numai după ce există dovada plăţii.
 5. UPFR înregistrează repertoriile şi codurile ISRC
  Codurile ISRC emise sunt incluse în Baza de Date-ISRC şi Baza de Date Repertoriu-UPFR. Ulterior sunt trimise în Baza de Date-ISRC internaţională.

Descărcaţi documentele:

Consultaţi următoarele documente:

Date de contact:

Ana-Maria Purice -Responsabil Relatia cu Membri/ISRC/Repertoriu
E-mail: anamaria.purice@upfr.ro

telefon +40 21 222 20 45
fax +40 21 222 20 43

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail