Licenta pentru retransmiterea prin cablu. Detalii

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, U.P.F.R este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului anterior începerii actvităţii de retransmitere. Obţinerea de licenţă neexclusivă din partea unui organism de gestiune colectivă nu exclude obligativitatea legală a utilizatorului de a obţine licenţă din partea tuturor organismelor care reprezintă ceilalţi titulari de drepturi.

Consultaţi Metodologia în vigoare

Termeni definiţi în Metodologie:
Utilizare – “În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înţelege retransmiterea simultană, nealterată, integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale, cu sau fara fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune destinate recepţionării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor şi a fonogramelor. ” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.1)
Utilizator – “Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, aşa cum a fost definit la pct. 1. ” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.2)