Valoarea remuneratiei

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25% din baza de calcul declarata prin raport lunar de către utilizator. Baza de calcul a remuneraţiei este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau de televiziune, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa veniturilor, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

Lunar, până în data de 15 a fiecărei luni, utilizatorii vor înainta un raport aferent lunii anterioare, cuprinzând numărul de abonaţi, valoarea abonamentului şi baza de calcul pentru fiecare tip de abonament diferit.

Remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată, în baza facturii emise de UPFR. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează UPFR penalităţi echivalente cu 0,1% sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

Contactaţi Departamentul Retransmitere Cablu UPFR

E-mail: cablu@upfr.ro
Telefon: 021-222.20.45
Fax: 021-222.20.43

 

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail