Curtea de Apel respinge ca NEFONDAT apelul ADPFR. Decizia este IREVOCABILA

Secția a IX-a Civilă și pentru Cauze privind Proprietatea Intelectuală a respins ca NEFONDAT, apelul înaintat de ADPFR împotriva hotărârii arbitrale nr. 5/2012. Totodată, Curtea a admis apelul UPFR împotriva acestei Hotărâri, stabilind drept criteriu de împărțire a remunerației echitabile din radiodifuzare radio DOAR utilizarea reală potrivit playlist-urilor transmise de posturile de radio.

În dosarul în cauză (nr. 4789/2/2012), instanța a hotărât astfel schimbarea în parte a Hotărârii arbitrale în cauză – 5/12.04/2012, pronunțată de Corpul de arbitri de pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA), în sensul că stabilește criteriile de repartizare a remuneraţiilor pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate in scop comercial si a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismelor ADPFR si UPFR, pentru perioada 01.07.2011 - 31.12.2012. Aceste criterii sunt după cum urmează:

- criteriul utilizării reale a fonogramelor, astfel cum aceasta este reflectata de playlist-urile provenite de la organismele de radiodifuziune în formatul corespunzător prevăzut de normele metodologice in vigoare;

- criteriul coşului radio (cuprinzând totalitatea playlist-urilor disponibile si prelucrabile, transmise de organismele de radio, ponderate cu audienta) - incident numai în ipoteza în care organismele de radiodifuziune nu transmit playlist-uri sau playlist-urile inaintate nu permit prelucrarea in sensul identificării repertoriului utilizat, nefiind conforme cu formatul standard prevăzut de Metodologia in vigoare - decizia ORDA nr. 216/2011 de publicare a Deciziei CAB nr. 153A/2011.

Nu în ultimul rând, instanța a decis înlăturarea dispozițiilor privind stabilirea remuneraţiilor procentuale cuvenite organismelor de gestiune colectivă și a menținut celelalte dispoziții ale hotărârii arbitrale. Instanța a obligat apelanta ADPFR la plata către apelanta UPFR a sumei de 13.640 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în apel.

Alte informații despre dosar pot fi consultate accesând portalul instanțelor de judecată.

 

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail