Procedura de obtinere a licentei pentru retransmiterea prin cablu

  1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei
  2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului  și copia Avizului de retransmitere prin cablu de la CNA către UPFR, Departamentul Cablu, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, București, în atenția Responsabilului de Colectare Cablu. Pentru operativitate, vă rugăm să trimiteți aceste documente și scanate, la adresa de email cablu@upfr.ro
  3. Veți primi prin curier/poștă Autorizația-Licența pentru Retransmiterea prin Cablu, în două exemplare. Vă rugăm să ne trimiteți înapoi un exemplar semnat și stampilat
  4. Lunar completați și expediați Raportul Lunar Cablu, completat, semnat și ștampilat către Responsabilul de Colectare Cablu,  până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit, prin poștă, fax sau email
  5. Primiți Factura Fiscală întocmită pe baza Raportului Lunar Cablu, atât prin email, cât și prin curierat rapid/poștă recomandat
  6. Achitați remunerația specificată în Factura Fiscală. Plata remunerației se va efectua, până pe data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată, în contul UPFR - IBAN RO92RNCB0070153249250001 deschis la BCR Pipera sau in contul UPFR - IBAN RO29BRDE445SV44924154450 deschis la BRD Dorobanți. În cazul depășirii acestei date se vor calcula penalități de întârziere (Art 9 din Decizia ORDA nr. 327 din 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 861 din 22/12/2010)

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail