Convocare pentru Adunarea Generala Extraordinara a membrilor UPFR 11 Noiembrie 2014

Stimaţi membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a membrilor UPFR, pentru data de 21 octombrie 2015, ora 11:00 în Bucureşti, având următoarea ordine de zi:  

  • Aprobarea modificărilor aduse la Statutul UPFR;
  • Stabilirea modalității de plată a cotizației de membru pentru conturile create special pentru co-producții;
  • Aprobare rectificare buget estimativ pentru 2015.


ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ se va ține în Sala Sorescu din cadrul Centrului de Conferinţe Caro situată la etajul 5, din locația complexului hotelier Caro, cu sediul în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Extraordinare pot fi consultate oricând la sediul UPFR (în baza art. 1341 alin. (3) si (4) din Legea nr. 8/1996 mod. şi completată).

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare,  Adunarea Generală Extraordinară va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică în data de 22 octombrie 2015, ora 11:00, Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2 - Hotel Caro (Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5), Sala Sorescu.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la ședinţã la adresa de e-mail office@upfr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală Extraordinară.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugați să se prezinte cu ştampila societăţii.
Data convocării şi ordinea de zi au fost avizate de către Consiliul Director al UPFR, conform Deciziei nr.  17280/19.08.2015.

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail