Codul ISRC

Despre codul ISRC

UPFR este acreditată exclusiv în România ca Agenţie Naţională ISRC, reglementat prin ISO 3901:2001 şi îşi asumă toate obligaţiile şi drepturile ce îi revin în această calitate în relaţia cu Agenţia Internaţională ISRC.

UPFR generează şi administrează baza de date repertoriu pentru fonogramele declarate de către producătorii de muzică pe teritoriul României, prin implementarea sistemului de codificare ISRC. Codul ISRC reprezintă un cod unic alocat fiecărei fonograme unice şi include informaţii despre ţara de origine a melodiei, anul înregistrării şi o serie care identifică unic fonograma.

Dacă aţi produs o fonogramă sau o serie mai largă de fonograme, solicitaţi cod ISRC de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România. Pentru obţinerea codurilor ISRC pentru o serie de fonograme produse de dumneavoastră, urmaţi procedura de obţinere a codului ISRC.

Orice membru/ nemembru UPFR poate solicita afilierea la codurile ISRC cu titlu gratuit conform Hotararii Consiliului Director UPFR nr. 7983/02.07.2020.

Codul ISRC este format din: XY (codul ţării emitente)-XZY (cod producător)-XY (anul înregistrării)-ABCDE (număr de ordine)

Exemplu de cod ISRC:

 •     FR-Z08-99-00860 (Franţa)
 •     RO-ROT-07-01703 (România)
 •     GR-UM7-07-02169 (Grecia)

Alocarea codurilor ISRC NU implica si gestionarea drepturilor conexe.

Procedura de obținere a codului ISRC

1. Completaţi şi predaţi la UPFR o cerere de afiliere la codurile ISRC şi următoarele documente însoţitoare:

 • Cererea de afiliere la codurile ISRC în 2 exemplare originale, semnate şi ştampilate (descărcaţi formularul)
 • Contractul de afiliere la codurile ISRC (descărcaţi formularul) în 2 exemplare originale, semnate şi ştampilat
 • Repertoriul propriu de fonograme/videograme pentru care se solicită alocarea de coduri ISRC; (urmati procedura de declarare a repertoriului, aici)
 • Reguli de completare a repertoriului (aici)

2. Coordonatorul UPFR verifică repertoriul depus, pentru care s-a solicitat alocarea de coduri ISRC, conform procedurii Declararea repertoriilor la UPFR.

 • Dacă declararea repertoriului ESTE CORECTĂ, se trece la urmatoarea etapă .
 • Dacă declararea repertoriului NU ESTE CORECTĂ, coordonatorul informeaza producătorul de fonograme referitor la inadvertenţele sau omisiunile care trebuie rezolvate pentru continuarea procesului de alocare de coduri.

3. UPFR alocă ISRC-ul:

 • Alocarea codurilor se face de către Coordonator şi se transmite Afiliatului (producătorului de fonograme)
 • Codurile ISRC emise sunt incluse în Baza de Date-ISRC. Ulterior sunt trimise în Baza de Date-ISRC internaţională

4. Descărcaţi documentele:

 • Formularul de declarare a repertoriului (aici)
 • Reguli de completare a repertoriului (aici)
 • Procesul Verbal de predare-primire Repertoriu (aici)
 • Declaraţia pe propria răspundere -predare fizica (aici)
 • Declaraţia pe propria răspundere -model online (aici)
 • Cerere de afiliere la sistemul de codificare ISRC (aici)
 • Contract de afiliere ISRC (aici)

5. Consultaţi următoarele documente: