Curtea de Apel București admite ambele apeluri la Hotărârea Arbitrală din 23 aprilie 2013

Curtea de Apel București stabilește următoarele criterii de repartizare a remunerațiilor pe categorii de utilizatori:

a.Pentru sursa de colectare radio stabilește criteriul proporției utilizării reale a fonogramelor din repertoriul aflat în gestiunea fiecărui organism de gestiune a drepturilor producătorilor de fonograme, conform playlist-urilor comunicate de organismele de radiodifuziune pentru posturile de radio difuzate în ambiental (potrivit studiului de piață);

b.Pentru sursa de colectare tv stabilește criteriul proporției utilizării reale a fonogramelor din repertoriul aflat în gestiunea fiecărui organism de gestiune a drepturilor producătorilor de fonograme, conform playlist-urilor comunicate de organismele de televiziune pentru posturile tv difuzate în ambiental (potrivit studiului de piață);

c.Pentru sursa de colectare colecție proprie stabilește criteriul proporției repertoriului gestionat de fiecare din organismele de gestiune colectivă. Studiul de piață menționat la lit. a și b determină posturile de radio si tv difuzate în ambiental, precum şi ponderea surselor de colectare. El poate fi realizat la cererea oricărui organism de gestiune colectivă a drepturilor producătorilor de fonograme, maxim o dată pe an, de o societate agreată de ambele părți sau, în lipsa unui acord, prin tragere la sorți din maximum trei societăți propuse de fiecare din organismele de gestiune colectivă. Oricare organism de gestiune colectivă poate cere societății care realizează studiul să realizeze o verificare suplimentară a datelor folosite la definitivarea studiului sau, după caz, poate utiliza datele, informațiile, înregistrările și toate celelalte materiale care au stat la baza studiului pentru efectuarea unor verificări proprii, sub condiția respectării caluzelor de confidențialitate și de abținere de la orice utilizare neautorizată a datelor în alte scopuri decât cele de verificare a studiului. Demersurile de verificare a studiului vor fi notificate celeilalte părți, iar costurile vor fi suportate de partea care alege această formă de control. Pentru anii 2011 şi 2012 vor fi valorificate rezultatele studiului de piață realizat de Daedalus Millward Brown în anul 2010. La încheierea fiecărei etape de repartizare între organismele de gestiune a remunerațiilor colectate, sumele colectate corespunzătoare proporției pieselor neidentificate vor fi virate de organismul colector într-un cont distinct. La finalul a trei ani de la încheierea fiecărei etape de repartizare, sumele rămase în urma revendicărilor de către titulari, precum și accesoriile acestora, vor fi împărțite între organismele de gestiune colectivă proporțional cu repertoriul gestionat de fiecare dintre acestea la momentul colectării respectivelor sume. Nivelul comisionului datorat organismului de gestiune desemnat colector pentru sursa comunicare publică a fonogramelor publicate în scop comercial este de 10% din sumele colectate.

Înlătură din hotărârea arbitrală apelată următoarele dispoziții:

a. Cea prin care s-a stabilit că remunerațiile cuvenite producătorilor de fonograme care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele organism de gestiune colectivă să fie gestionate de către organismul de gestiune colectivă din domeniu cu cel mai mare numar de membri, respective UPFR;

b. Cea privind respingerea cererii formulate de UPFR pentru stabilirea criteriilor pentru anul 2011;

c. Cea privind respingerea ca premature a cererilor părților privind stabilirea de criterii și procente de remunerații pentru perioada 2013-2014.

Decizia este defintivă și poate fi găsită pe portalul instanțelor aici.