Decizia ORDA 58/2013 privind publicarea în Monitorul Oficial a Hotărârii Arbitrale din 23 aprilie 2013

Corpul de Arbitri de pe lângă ORDA stabilește pentru anul 2012 următoarele criterii de repartizare a remuneraţiilor pe categorii de utilizatori:

– pentru sursele de colectare radio şi tv stabileşte criteriul proporţiei utilizării reale a fonogramelor aparţinând membrilor ADPFR, respectiv membrilor UPFR, conform playlisturilor comunicate de organismele de televiziune şi radiodifuziune;

– pentru sursa de colectare proprie stabileşte criteriul ponderii utilizării reale a fonogramelor aparţinând membrilor ADPFR, respectiv membrilor UPFR, conform proporţiei încasărilor fiecărui organism de gestiune colectivă aferent licenţelor emise în acest scop;

– stabileşte că remuneraţiile cuvenite producătorilor de fonograme care nu sunt membri ai niciunuia dintre cele două organisme de gestiune colectivă să fie gestionate de către organismul de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri din domeniu, respectiv UPFR.

Respinge cererea formulată de UPFR pentru stabilirea remuneraţiilor pentru anul 2011 în conformitate cu dispoziţiile art. 133 alin. (3) şi (5) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

Respinge ca premature cererile părţilor formulate pentru perioada 2013–2014 privind stabilirea de criterii şi procente de remuneraţie cuvenite UPFR şi ADPFR.

Stabileşte comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat drept colector pe această sursă pentru perioada 2012–2014 ca fiind sumele ce constituie cheltuieli de colectare ce se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificate prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare. Plafonul maxim pentru aceste cheltuieli este de 12% din sumele colectate.