Decizia ORDA 58/2015 privind stabilirea criteriilor de repartizare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Hotararea arbitrala nr. 1 din 27 mai 201

 

Completul arbitral hotareste:

Ia act de cererea de renunţare la cererea de arbitraj formulată de ADPFR.

Respinge cererea de restituire a onorariului arbitrilor formulată de ADPFR.

Admite în parte excepţia lipsei de obiect a prezentului arbitraj invocată de ADPFR, în ceea ce priveşte perioada 2013- 2014.

Admite excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 249/2011.

Respinge excepţia inadmisibilităţii cererii precizătoare a cererii de arbitraj formulată de UPFR la termenul din data de 2 martie 2013.

Admite în parte cererea de arbitraj formulată de UPFR şi stabileşte criteriul proporţiei repertoriului gestionat de fiecare din organismele de gestiune colectivă pentru operele reproduse după înregistrări sonore ce revin producătorilor de fonograme din remuneraţia compensatorie pentru copie privată, pentru toate sursele de colectare (radio, tv, internet), pentru perioada 2011-2012.

Nivelul comisionului datorat organismului de gestiune desemnat colector unic pentru sursa copie privată a operelor reproduse după înregistrări sonore ce revin producătorilor de fonograme este de 5% din sumele colectate.