Directiva 26/2014 a fost publicată în Jurnalul Oficial UE

In data de 20 martie, în Jurnalul Oficial UE a fost publicată Directiva 26/2014 privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă.

Această directivă are drept scop asigurarea unei bune funcționări a gestionării drepturilor de autor și a drepturilor conexe de către organismele de gestiune colectivă, prin transparentizarea activității de gestiune colectivă, atât în raport cu proprii membri, cât și în raport cu membrii altor organisme de gestiune colectivă, ale căror drepturi le gestionează în temeiul unor acorduri de reprezentare.

Directiva va intra în vigoare în a 20-a zi de la publicare, iar statele membre trebuie să asigure transpunerea acestei directive în legislația națională în termen de 2 ani, respectiv până la 10 aprilie 2016.

Textul integral al directivei poate fi citit aici.