Astăzi intră în vigoare Decizia ORDA Nr. 60 din 23 mai 2019, publicată în M.O. Nr. 467 din 10 iunie 2019

Astăzi, 01.07.2019, intră în vigoare Decizia ORDA Nr. 60 din 23 mai 2019 privind modificarea, pe baza indicelui de inflație stabilit la nivel național, a remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți și producătorilor de fonograme prevăzute în Deciziile ORDA Nr. 99/2015, Nr. 10/2016 și Nr. 120/2016. Celelalte prevederi ale Deciziilor ORDA mai sus menționate rămân în vigoare.

Decizia ORDA Nr. 60/23.05.2019 a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 467 din 10 iunie 2019 și intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei publicării.

Puteți consulta documentul aici.