Continuarea votarii subiectelor de interes pentru Adunarea Generala a membrilor UPFR

Stimați membri,

Având în vedere HG 967/12.11.2020 publicată în M. Of. nr. 1078/13.11.2020 prin care s-a stabilit că începând cu data de 14 noiembrie 2020 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe întreg teritoriul țării, instituită prin Hotărârea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr.5/2020, prelungită succesiv prin HG nr. 476/2020, HG nr. 553/2020, HG nr. 668/2020 și prin HG nr. 782/2020, HG 856/2020,

Având în vedere Decizia nr. 10.944 din data de 01.09.2020, prin care Consiliului Director UPFR a decis ca, în cazul în care Adunarea Generală va fi imposibil de organizat în condiții de siguranță și respectare a sănătății membrilor, dar și în cazul în care numărul legal permis de persoane participante nu va putea fi respectat, Directorul Executiv să propună votarea pe mail a subiectelor rămase de aprobat pentru buna funcționare a uniunii, în conformitate cu art. 9.3 (IV).

Subiectele rămase spre votare de către AGA UPFR sunt:

  1. Prezentarea raportului consiliului de rupraveghere;
  2. Prezentarea raportului comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
  3. Prezentarea declaraţiilor individuale anuale ale membrilor consiliului director, ale membrilor consiliului de supraveghere și ale membrilor comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
  4. Alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani;
  5. Alegerea a doi membri în consiliul director pe locurile ramase vacante până la expirarea mandatului actualului consiliu director;
  6. Alegerea  componenței comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
  7. Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor.

Vă rugăm să vă consultați căsuțele poștale electronice si să vă exprimati votul până cel târziu luni, 23.11.2020.