Decizii apel la hotărârile arbitrale pentru împărțirea remunerației colectate pentru sursele retransmitere prin cablu și comunicare publică

Perioada 2010 – 2011

Curtea de Apel admite excepţia de nelegalitate a Deciziei ORDA nr. 91/27.01.2011 și constată nelegalitatea Deciziei ORDA nr.91/27.01.2011. Stabileşte, în baza criteriului utilizării reale a repertoriilor gestionate de părţi, împărţirea în cote de 97,59% pentru UPFR şi 2,41% pentru ADPFR a remuneraţiei cuvenite pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora între anii 2010-2011. Totodată Curtea stabileşte comisionul datorat organismului de gestiune colectivă desemnat colector pentru această sursă pe perioada 2010-2011 ca fiind sumele ce constituie cheltuieli de colectare, care se evidenţiază distinct şi trebuie să fie justificat prin documente privind acoperirea reală a costurilor de colectare ale organismului de gestiune colector, fără a depăşi 6%. Curtea obligă ADPFR la plata către UPFR a cheltuielilor de judecată în cuantum de 22.360 lei. Hotărârea Curții este definitivă.

Perioada 2012 – 2014

Curtea de Apel admite apelul declarat de apelanta UPFR împotriva hotărârii arbitrale din 19.04.2013, pronunţate în dosarul arbitral nr.1/2013 şi în consecinţă, anulează în parte hotărârea arbitrală din 19.04.2013 în ceea ce priveşte cererea reconvenţională în privinţa anilor 2010-2011 şi scoate de pe rol cauza pe care o înaintează pentru evocarea fondului la Secţia a IV-a civilă, urmând a se fixa termen cu citarea părţilor. Păstrează celelalte dispoziţii ale hotărârii apelate. Respinge ca nefondat apelul declarat de apelanta ADPFR. Curtea respinge cererile apelanţilor privind cheltuielile de judecată. Hotărârea Curții în dosarul civil nr 3860/2/2013 este definitivă.

Hotarare la contestatia in anulare formulata de ADPFR la decizia din apel la hotararea arbitrala de impartire a remuneratiei colectate pentru sursa comunicare publica intre UPFR si ADPFR pentru 2011-2014

Curtea de Apel Bucuresti respinge ca inadmisibilă și nefondată, cererea de contestaţie în anulare formulată de ADPFR , întemeiată pe art. 503 alin. 2 pct. 3 C.pr.civ. Totodată, Curtea obligă ADPFR să plătească către UPFR suma de 8680 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Hotărârea Curții în dosarul civil nr 2194/2/2013* este definitivă.