Decizii ORDA – 21/2016, 114/2016, 98/2016

DECIZII DE REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚII ÎN DOMENIU
1. Decizia ORDA nr. 21/2016 privind lista surselor corespunzătoare pentru fiecare categorie de opere sau de fonograme în scopul stabilirii statutului de operă sau fonogramă orfană
2. Decizia ORDA nr. 114/2016 – rectificată privind obligațiile de transparență ale organismelor de gestiune colectivă desemnate colector/colector unic pentru drepturile supuse gestiunii colective obligatorii

 

DECIZII DE CONSTITUIRE A COMISIILOR DE NEGOCIERE
1. Decizia ORDA nr. 98/2016 privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune