Gala Drepturilor de Autor si a Drepturilor Conexe 2018

Legal Magazin și Camera de Comerț și Industrie București organizează

GALA DREPTURILOR DE AUTOR SI A DREPTURILOR CONEXE

Ediţia a I-a, 15 Martie 2018

Aula Carol I

Palatul Camerei de Comerț și Industrie București

Str. Ion Ghica, Nr. 4, Sector 3, București

Prezentare

Echipa Legal Magazin respectă, preţuieşte şi susţine valorile din domeniul creaţiei intelectuale. Dreptul de autor şi drepturile conexe – componentă importantă a creaţiei intelectuale – au ca fundament ideea că cei care creează, interpretează sau produc lucrări creative trebuie să fie cei care decid asupra modului în care acestea să fie folosite şi puse la dispoziţia publicului. Drepturile de autor şi drepturile conexe asigură deţinătorilor lor felul în care are loc copierea, distribuirea şi utilizarea în orice fel a operelor şi produselor lor protejate. Acest fapt constituie pentru autori şi interpreţi un stimulent pentru a crea în continuare, iar producătorilor le oferă motive economice pentru a investi în operele creative.

Drepturile de autor şi drepturile conexe asigură dezvoltarea economică a oricărui stat, prin industriile specifice de mare importanţă în multe state, contribuind semnificativ la produsul intern brut al acestora, stând la baza a zeci de milioane de locuri de muncă în întreaga lume.

Amploarea dezvoltărilor artistice şi culturale de azi nu ar fi posibilă fără o puternică protecţie a acestor drepturi. Ele influenţează viaţa noastră de zi cu zi, inclusiv activitatea companiilor, pornind de la muzica ascultată şi filmele vizionate, continuând cu licenţele pentru programele de calculator şi prevederile din contractele angajaţilor şi terminând cu muzica şi imaginile folosite pe reţelele de socializare sau pentru producţie şi publicitate.

În cadrul GALEI DREPTURILOR DE AUTOR ŞI A DREPTURILOR CONEXE vor fi premiate persoanele, companiile şi instituţiile care au contribuit substantial la asigurarea promovării şi respectării drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

CRITERIILE DUPĂ CARE S-AU REALIZAT NOMINALIZĂRILE:

Rezultate  deosebite în  apărarea şi promovarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe; Opiniile şi recoman¬dările publicului larg; Rezultatele înregis¬trate în 2017; Audienţa/Notorietatea creaţiei

Secţiuni de premiere:

■          CATEGORIA INSTITUŢII

■          CATEGORIA ORGANISME DE GESTIUNE COLECTIVĂ

■          CATEGORIA TITULARI DE DREPTURI

■          CATEGORIA COMPANII IT&C

■          CATEGORIA SOCIETĂŢI DE AVOCATURĂ

■          PREMIUL PENTRU EXCELENŢĂ ÎN ANTREPRENORIAT

■          PREMIUL PENTRU EXCELENŢĂ ÎN MANAGEMENT

■          PREMIUL SPECIAL ANIVERSAR

Membrii Juriului:

Viorel Roș, Președinte, Asociația Dreptul Proprietatii Intelectuale

Flavius Baias, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea Bucuresti

Mihai Acsinte, Chief Legal & Ethics Officer, Groupe Renault Romania

Audienţă:

■          Autori de opere scrise, muzicale, arte vizuale, cinema

■          Actori, regizori, impresari

■          Reprezentanţi uniuni de creaţie

■          Reprezentanţi organisme radio şi TV

■          Reprezentanţi ORDA

■          Reprezentanţi organisme de gestiune colectivă

■          Companii IT&C, industria publicităţii

■          Judecători, procurori, avocaţi, experţi în PI

■          Jurişti şi directori juridici din companii de profil

■          Reprezentanţi companii cablu

AGENDĂ EVENIMENT

18:00 – 19:00   ÎNREGISTRAREA PARTICIPANŢILOR, WELCOME ŞAMPANIE ŞI GUSTARE

19:00 – 20:15 CEREMONIA DE PREMIERE

20:15 – 21:30 CINA & DEGUSTARE DE VIN

CONTACT

■          MIRCEA FICA, Senior Editor, Legal Magazin

■          ROXANA BIGA, Sales Manager, Legal Magazin

Telefoane: 0732.903.216, 0736.366.192

E- mail: mircea.fica@legalmagazin.ro office@legalmagazin.ro

Gala Drepturilor de Autor şi a Drepturilor Conexe – 03_15 GALA DREPTURILOR DE AUTOR


Sursa: Legalmagazin.ro