Noutăți în Legea 15/08.01.2019. Contravenția

Vă anunțăm că cea mai recentă modificare a Legii 8/1996 republicate în anul 2018 a fost făcută prin Legea 15/08.01.2019 publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 11.01.2019.

Legea nr. 15/2019 prevede că reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă netransmiterea în termen de 30 de zile a documentelor solicitate de UPFR de către utilizatorii vizați.

Categoriile de utilizatori care au obligația legală de a transmite informaţiile şi documentele solicitate de UPFR pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor cuvenite titularilor de drepturi pe care UPFR îi reprezintă, precum şi informaţii privind fonogramele utilizate (playlist) sunt următoarele:

utilizatorii cu licență de tip lucrativ – evenimente, spectacole diverse, turneu, campanie în spații închise sau deschise (pentru muzica difuzată înainte, în timpul sau după spectacol); cluburi, baruri, discoteci, cabaret, restaurant cu program de varietăți, spații în care funcționează tonomat, karaoke, multimedia; DJ, școli de dans, balet ș.a., sala gimnastică ritmică, sală aerobic, zumba, kangoo jump ș.a. deschise publicului, dotate cu instalații de sonorizare;

utilizatorii cu licență radio;

utilizatorii cu licență tv;

– utilizatorii cu licență de retransmitere prin cablu;

utilizatorii cu licență internet (prin intermediul serviciilor online sau mobile);

– agenții economici care achită remunerația compensatorie pentru Copia Privată.

Vă invităm la o bună colaborare prin transmiterea în termenul legal a informațiilor și a documentelor solicitate către UPFR, pentru evitarea sancțiunilor prevăzute de lege.

Pentru detalii, vă rugăm să contactați persoanele din cadrul UPFR responsabile cu licența dvs.

 

Selecție din Legea nr. 15/08.01.2019 (modificări și completări aduse la Legea 8/1996 republicată în 2018):

  1. La articolul 162, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(Organismele de gestiune colectivă au următoarele drepturi și obligații:)

[…]

“f) să ceară utilizatorilor sau intermediarilor acestora să furnizeze, în format scris şi electronic, în termen de 30 de zile de la solicitare, informaţiile şi documentele solicitate pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor, precum şi informaţii privind operele utilizate, ştampilate şi semnate de reprezentantul legal;”

  1. La articolul 190, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

(Art. Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 30.000 lei următoarele fapte:)

[…]

 “h) încălcarea prevederilor art. 35^2 alin. (2) şi, de către utilizatori, a prevederilor art. 162 lit. f).”

 

Puteți consulta:

Legea 15/08.01.2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 11.01.2019 (Legea 15 din 2019)

Legea 8/1996 republicată în anul 2018, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, incluzând modificările și completările aduse prin Legea 15/2019 (Legea 8 actualizată)