Încarc Evenimente
chairs 2181919 1280

Convocare pentru Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR – 23 aprilie 2020

23 aprilie 2020 @ 10:00 - 16:00

Stimaţi membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România convoacă ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR  pentru data de 23 aprilie 2020, ora 10:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5, Sala Sorescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, Bucureşti.

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR va avea următoarea ordine de zi:

 – Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2019;
– Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
– Aprobarea Dării de seamă pe anul 2019;
– Prezentarea raportului Consiliului de supraveghere;
– Prezentarea Raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2019;
– Prezentarea Raportului “Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
– Prezentarea declarațiilor membrilor Consiliului Director și ale Consiliului de Supraveghere;
– Alegerea cenzorului pentru un mandat de 2 ani, adică până la AGA ordinară din anul 2020;
– Alegerea componenței Comisiei permanente speciale privind accesul la informații;
– Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2020;
– Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
– Aprobarea comisionului de gestiune aferent anului 2020;
– Aprobarea modificărilor la Statutul UPFR (denumirea completată cu cuvântul asociație conform Legii nr. 129/2019 și actualizarea prevederii statutare cu privire la patrimoniul asociației);
– Aprobarea taxei de înscriere ca membru în UPFR, aprobarea cotizației de membru anuală și a taxei anuale
pentru calcularea distinctă a remunerațiilor aferente co-producțiilor;
– Aprobarea modului de calcul detaliat ref. criteriile de repartiție pentru anul 2020;
– Aprobarea proiectului de fuziune prin absorbție a UPVR;
– Diverse.

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare,  ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR, va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică in data de 24 aprilie 2020, ora 10:00, la Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5, Sala Sorescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, Bucureşti.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la ședinţă la adresa de e-mail office@upfr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală Anuală.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugați să se prezinte cu ştampila societăţii.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPFR, în baza art. 170  alin.7 din Legea nr. 8/1996 republicată.

Distribuie

  • Acest eveniment a trecut.

Detalii

Dată:
23 aprilie 2020
Oră:
10:00 - 16:00
Eveniment Category:

Loc de desfășurare

Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, Etaj 5, Sala Sorescu
Strada Barbu Văcărescu 164A, Sector 2
București, România
Telefon:
021-208-6100
Vezi site-ul web Loc de desfășurare

Organizator

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România
Telefon:
021.222.20.45 /46 /47
Email:
secretariat@upfr.ro
Vezi site-ul web Organizator