Convocare pentru Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR – 21 martie 2017

Convocare pentru Adunarea Generală Anuală a membrilor UPFR – 21 martie 2017

Stimaţi membri,

În conformitate cu dispoziţiile legale și statutare, Consiliul Director al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România convoacă ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR pentru data de 21 martie 2017, ora 10:30, la Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, Bucureşti.

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR va avea următoarea ordine de zi:

 1. Prezentarea raportului anual de activitate al UPFR pe anul 2016;
 2. Aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2016, a bugetului rectificativ de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
 3. Aprobarea Dării de seamă pe anul 2016 (document de raportare către ORDA);
 4. Prezentarea raportului cenzorului asupra activității economico-financiare aferente anului 2016;
 5. Alegerea cenzorului;
 6. Prezentarea Raportului “Comisiei permanente speciale privind accesul la informații”;
 7. Stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale UPFR pentru anul 2017;
 8. Aprobarea bugetului estimativ de venituri și cheltuieli pe anul 2017
 9. Aprobarea modificărilor aduse la Statutul UPFR;
 10. Aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartiție, informațiilor ce vor fi luate în calculul repartiției precum și a modului de calcul pentru anul 2017;
 11. Alegerea componenței Consiliului Director al UPFR;
 12. Prezentarea procesului de verbal de control al ORDA privind activitatea din anul 2015 și a observațiilor și obiecțiunilor făcute de către UPFR;
 13. Acordare mandat Consiliului Director pentru stabilire grilă scutire/reducere de penalități aplicabilă utilizatorilor;
 14. Modificarea cuantumului cotizației de membru și a cuantumului privind taxa de co-producții.

Menţionăm că materialele supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale pot fi consultate oricând la sediul UPFR (în baza art. 1341 alin. (3) si (4) din Legea nr. 8/1996 mod. şi completată).

În situaţia în care cvorumul nu va fi întrunit la prima convocare, ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEMBRILOR UPFR, va avea loc a doua zi, la aceeaşi oră şi locaţie, adică in data de 22 martie 2017, ora 10:30, la Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, etaj 5, Sala Călinescu, situat în Bd. Barbu Văcărescu nr. 164A, Sector 2, Bucureşti.

Toţi membrii sunt rugaţi să confirme participarea la ședinţă la adresa de e-mail office@upfr.ro sau la tel. 021.222.20.45/46/47/48.

În cazul membrilor care trimit reprezentanţi, aceştia din urmă sunt rugaţi să se prezinte cu împuternicire semnată de către conducere în care să se specifice clar dreptul de vot în Adunarea Generală Anuală.

De asemenea, membrii/reprezentanţii acestora sunt rugați să se prezinte cu ştampila societăţii.

Detalii

Incepe la

21 martie 2017 - 10:30

Se termina la

16:00

Categorii evenimente

Evenimente UPFR

Locatie

Hotel Caro, Centrul de Conferinţe Caro, Etaj 5, Sala Călinescu

Strada Barbu Văcărescu 164A, Sector 2
Bucuresti
Romania
020285
Telefon: 021-208-6100
http://www.hotelcaro.ro
Arata harta