Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr.  216/2011, publicată în Monitorul Oficial Nr. 470/05.07.2011 Vizualizează/Descarcă

Metodologia valabilă până la data de 04.07.2011

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr.  284/2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 668/30.09.2010. Vizualizează/Descarcă

Metodologia valabilă până la data de 30.09.2010

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA Nr. 74/2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 382/04.05.2006 Vizualizează/Descarcă

Cadrul legal general

Documente

Link-uri utile:

dreamstime 2466998 1 e1506953642633

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței radio

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de radio se stabileşte potrivit Metodologiei  în vigoare, publicate în Monitorul Oficial Nr. 470/ 05.07.2011 prin

microfoane radio2

Procedura de obținere a licenței radio

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

dreamstime 184185 e1506999557199

Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011 Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru