Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr.  216/2011, publicată în Monitorul Oficial Nr. 470/05.07.2011 Vizualizează/Descarcă

ATENTIE!!!

  1. Art. 6 al Metodologiei mai sus indicate nu se mai aplică, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.
  2. De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.

Metodologia valabilă până la data de 04.07.2011

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr.  284/2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 668/30.09.2010. Vizualizează/Descarcă

Metodologia valabilă până la data de 30.09.2010

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA Nr. 74/2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 382/04.05.2006 Vizualizează/Descarcă

Cadrul legal general

Documente

Link-uri utile:

dreamstime 2466998 1 e1506953642633

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței radio

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de radio se stabileşte potrivit Metodologiei  în vigoare, publicate în Monitorul Oficial Nr. 470/ 05.07.2011 prin

microfoane radio2

Procedura de obținere a licenței radio

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

dreamstime 184185 e1506999557199

Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011 Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru