Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr.  216/2011, publicată în Monitorul Oficial Nr. 470/05.07.2011 Vizualizează/Descarcă

Metodologia valabilă până la data de 04.07.2011

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr.  284/2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 668/30.09.2010. Vizualizează/Descarcă

Metodologia valabilă până la data de 30.09.2010

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune, prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA Nr. 74/2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 382/04.05.2006 Vizualizează/Descarcă

Cadrul legal general

Documente

Link-uri utile:

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței radio

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de radio se stabileşte potrivit Metodologiei  în vigoare, publicate în Monitorul Oficial Nr. 470/ 05.07.2011 prin

Share me!

Procedura de obținere a licenței radio

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

Share me!

Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011 Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru

Share me!
Share me!