Modificari fiscale pentru persoanele fizice ce au calitatea de producatori de fonograme

Notificare UPFR

In atentia persoanelor fizice in calitate de producatori de fonograme

Avand in vedere modificarile legislative va comunicam urmatoarele :

Determinarea bazei de impozitare pentru stabilirea impozitului pe venit de 10% , pentru veniturile pe care UPFR le-a repartizat catre dumneavoastra , se va face conform urmatorului algoritm de calcul:

I. Baza impozabila = ( Venit brut – 40% venit Brut ) x 10% impozit – formula de calcul valabila in cazul tuturor remuneratiilor colectate si repartizate de catre UPFR cu exceptia remuneratiei compensatorii pentru copie privata;

II. Baza impozabila = ( venit brut – commision organism de gestiune) x 10% in cazul remuneratiei compensatorii pentru copie privata. Incepand cu repartitiile care se vor efectua in luna iulie, comisionul referitor copie privata va fi facturat cu tva catre fiecare beneficiar.

Pentru determinarea contributiilor sociale obligatorii pot exista urmatoarele situatii:

I. Pentru beneficiarii care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor, UPFR nu va retine contributii sociale. Va rugam sa completati DECLARATIA (click aici).

II. Pentru beneficiarii care NU realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, UPFR are obligatia sa calculeze, sa retina, sa plateasca contributia de asigurari sociale si contributia la sistemul de sanatate in urmatoarele situatii:

1) UPFR este singurul platitor de venit, iar nivelul net estimat al acestor venituri, pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute (1900 x 12=22.800 ) pe tara in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia atunci:

a) (UPFR) are obligatia de a calcula, retine si plati CAS si CASS. Este necesara incheierea unui act aditional;

b) Venitul net (la care se aplica cotele de CAS si CASS de 25% si 10%) se determina conform regulilor enuntate mai sus pentru calculul impozitului pe venit.

c) Din perspectiva CAS, In contractul incheiat intre parti se desemneaza venitul ales pentru care datoreaza contributiile In anul In curs (cota 25%). Venitul ales nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara (22.800 lei). Nivelul CAS calculate si retinute la fiecare plata a venitului din drepturi de autor de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, contractual, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat In contract. Asadar, daca se opteaza pentru un venit ales egal cu cel minim atunci va rezulta o contributie totala anuala de 5.700 lei.

d) Nivelul total al CASS se calculeaza in cota de 10% aplicata la nivelul de 12 salarii minime brute pe tara (2.280 lei anual). In cazul retinerii la sursa a contributiei, se vor aplica aceleasi reguli enuntate la linia anterioara, ca si pentru situatia CAS.

e) Pentru situatiile in care contributiile se retin la sursa in conditiile mentionate anterior, contribuabilul nu va depune declaratia unica.

2) UPFR nu este singurul platitor de venit, dar nivelul net estimat al acestor venituri pentru anul curent, este cel putin egal cu 12 salarii minime brute pe tara (1900x 12=22.800 ) in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia atunci:

a) (UPFR) are obligatia de a calcula, retine si plati CAS si CASS. Este necesara incheierii unui act additional;

b) Venitul net (la care se aplica cotele de CAS si CASS de 25% si 10%) se determina conform regulilor enuntate mai sus pentru calculul impozitului pe venit.

c) Din perspectiva CAS, In contractul Incheiat Intre parti se desemneaza venitul ales pentru care datoreaza contributiile In anul In curs (cota 25%). Venitul ales nu poate fi mai mic decat nivelul a 12 salarii minime brute pe tara (22.800 lei). Nivelul CAS calculate si retinute la fiecare plata a venitului din drepturi de autor de catre platitorul de venit este cel stabilit de parti, contractual, pana la concurenta contributiei aferente venitului ales precizat In contract. Asadar, daca se opteaza pentru un venit ales egal cu cel minim atunci va rezulta o contributie totala anuala de 5.700 lei.

d) Nivelul total al CASS se calculeaza in cota de 10% aplicata la nivelul de 12 salarii minime brute pe tara (2.280 lei anual). In cazul retinerii la sursa a contributiei, se vor aplica aceleasi reguli enuntate la linia anterioara, ca si pentru situatia CAS.

e) Pentru situatiile in care contributiile se retin la sursa in conditiile mentionate anterior, contribuabilul nu va depune declaratia unica.

3) UPFR nu este singurul platitor de venit, dar nivelul net estimat al acestor venituri pentru anul curent, este mai mic comparativ cu 12 salarii minime brute pe tara (1900 x 12=22.800 in vigoare in anul pentru care se datoreaza contributia atunci obligatia de a calcula, plati si declara contributiile CAS si CASS revine integral contribuabilului .