Procedura de obținere a licenței de retransmitere prin cablu

Pași:

1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei.

2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului  și copia Avizului de retransmitere prin cablu de la CNA către UPFR, Departamentul Cablu, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, București, în atenția Responsabilului de Colectare Cablu. Pentru operativitate, vă rugăm să trimiteți aceste documente și scanate, la adresa de email cablu@upfr.ro.

3. Veți primi prin curier/poștă Autorizația-Licența pentru Retransmiterea prin Cablu, în două exemplare. Vă rugăm să ne trimiteți înapoi un exemplar semnat și stampilat.

4. Lunar completați și expediați Raportul Lunar Cablu, completat, semnat și ștampilat către Responsabilul de Colectare Cablu,  până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit, prin poștă, fax sau email.

5. Primiți Factura Fiscală întocmită pe baza Raportului Lunar Cablu prin email.

6. Achitați remunerația specificată în Factura Fiscală. Plata remunerației se va efectua, până pe data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată, în contul UPFR – IBAN RO59BTRL04801205551670XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Chibrit sau in contul UPFR – IBAN RO92RNCB0070153249250001 deschis la BCR Pipera. În cazul depășirii acestei date se vor calcula penalități de întârziere (Art 9 din Decizia ORDA nr. 327 din 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 861 din 22/12/2010).

Informații utile:

laptop 2559741 960 720

Tipuri de utilizatori cablu

Utilizatorii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital,

dreamstime 2466998 1 e1506953642633

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței de retransmitere prin cablu

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25%

FreeGreatPicture.com 1329 gesture

Procedura de obținere a licenței de retransmitere prin cablu

Pași: 1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei. 2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la

document 428335 960 720

Metodologia retransmitere cablu în vigoare

Metodologia pentru retransmitere prin cablu Decizia ORDA nr. 327 din 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea