UPFR a obținut anularea Deciziei ORDA nr 72/30.05.2014 de împărțire a copiei private între UPFR și ADPFR

Recursul declarat de Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) împotriva Sentinței civile nr. 7044 din 11 decembrie 2012 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal a fost respins, ca nefondat prin Decizia Civilă nr.3037/26.06.2014 a ICCJ – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal.

Asociația pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) a fost obligată la plata sumei de 8060 lei cu titlu de cheltuieli de judecată în recurs în favoarea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR).

Astfel a devenit irevocabilă Sentința nr. 7044 din 11 decembrie 2012 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal de anulare ca nelegală a Deciziei nr. 72/30.05.2012 a ORDA de împărțire a remunerației pentru sursa copia privată a fonogramelor între cele două organisme de gestiune colectivă, în pondere de 90% pentru UPFR și 10% pentru ADPFR.