Valoarea remunerației pentru licența de utilizare a muzicii în scop lucrativ

Valoarea remuneraţiei diferă în funcţie de tipul activităţii în care este folosită muzica, de mediul rural/ urban în care se află punctul de lucru şi de alte criterii. La valorile menţionate se adaugă TVA-ul în vigoare la data efectuării plăţii. Pentru fiecare tip de activitate, deschideţi documentul ataşat şi consultaţi remuneraţiile.

Pentru organizatorii de evenimente, spectacole, turnee etc. licenţa se eliberează per eveniment sau pentru o serie de evenimente.

Dacă vă încadraţi în categoria de club, bar, discotecă etc. (a doua categorie de mai jos), puteţi opta pentru o perioadă de valabilitate a licenţei de până la 12 luni, cu posibilitate de prelungire.

În cazul DJ-lor, licenţa se eliberează numai pentru perioada de 1 an.

Remuneraţiile aferente licenţei UPFR sunt stabilite prin Decizia ORDA 60/2019, publicata in Monitorul Oficial Nr. 467/10.06.2019, privind modificarea remuneratiilor prevazute in Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial, publicata in Monitorul Oficial Nr. 146/25.02.2016.

Informații utile:

Metodologia în vigoare – scop lucrativ

Metodologia în vigoare scop lucrativ Decizia ORDA Nr. 60/2019, publicata in Monitorul Oficial Nr. 467/10.06.2019. Actul include categoriile de utilizatori

Valoarea remunerației pentru licența de utilizare a muzicii în scop lucrativ

Valoarea remuneraţiei diferă în funcţie de tipul activităţii în care este folosită muzica, de mediul rural/ urban în care se

Tipuri de utilizatori lucrativ

Licenţa de utilizare a muzicii în scop lucrativ va fi solicitată de utilizatori pentru următoarele activităţi: Eveniment, spectacol, turneu, campanie

Procedura de obținere a licenței în scop lucrativ

Paşi necesari: Completaţi Contractul (descărcaţi Contractul şi Anexa) şi consultaţi Instrucţiuni de completare. Trimiteţi Contractul în 2 exemplare originale semnate