Valoarea remunerației pentru obținerea licenței de retransmitere prin cablu

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25% din baza de calcul declarata prin raport lunar de către utilizator. Baza de calcul a remuneraţiei este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau de televiziune, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa veniturilor, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

Lunar, până în data de 15 a fiecărei luni, utilizatorii vor înainta un raport aferent lunii anterioare, cuprinzând numărul de abonaţi, valoarea abonamentului şi baza de calcul pentru fiecare tip de abonament diferit.

Remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată, în baza facturii emise de UPFR. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează UPFR penalităţi  echivalente cu dobanda de referință a Băncii Naționale a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

Informații utile:

laptop 2559741 960 720

Tipuri de utilizatori cablu

Utilizatorii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital,

dreamstime 2466998 1 e1506953642633

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței de retransmitere prin cablu

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25%

FreeGreatPicture.com 1329 gesture

Procedura de obținere a licenței de retransmitere prin cablu

Pași: 1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei. 2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la

document 428335 960 720

Metodologia retransmitere cablu în vigoare

Metodologia pentru retransmitere prin cablu Decizia ORDA nr. 327 din 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea