Valoarea remunerației pentru obținerea licenței radio

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de radio se stabileşte potrivit Metodologiei  în vigoare, publicate în Monitorul Oficial Nr. 470/ 05.07.2011 prin Decizia ORDA Nr. 216/2011.

Remuneratia datorata producatorilor de fonograme pentru utilizarea fonogramelor de comert se calculeaza prin aplicarea unui procent la totalul veniturilor brute lunare, conform pragurilor mai jos mentionate, la baza de calcul pentru fiecare post de radio detinut:

a) pana la 35% inclusiv, remuneratia este de 0,9%;
b)  peste 35%, pana la 65% inclusiv, remuneratia este de 1,2%;
c)  peste 65% remuneratia este de 1,5%.

Remuneratia datorata producatorilor de fonograme se calculeaza potrivit art. 4 din Metodologia publicata prin Decizia ORDA nr. 216/2011, pentru fiecare post de radio local/national detinut, in functie de ponderea utilizarii fonogramelor de comert in programe (potrivit procentelor mai sus mentionate), dar si prin aplicarea unui procent de 1,5% in cazul unei utilizari a fonogramelor in pondere de 100% din totalul timpului de emisie a programelor. În cazul unei utilizări mai reduse, procentul de 1,5%  aplicabil la totatul veniturilor brute lunare, se reduce direct proporţional cu ponderea timpului de utilizare a fonogramelor în raport cu timpul total de emisie a programelor.

Plata remuneratiei se face trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.“ Pentru intarzieri la plata, utilizatorul datoreaza penalitati echivalente cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de intarziere.

Expediaţi lunar către UPFR, până la data de 25 din luna următoare celei căreia îi sunt aferente următoarele documente:

a) Playlist-ul reprezentând lista completă în format electronic (excel, tabelar), astfel cum este mentionat la pct. 10 lit a). din Metodologie, a fonogramelor de comert si a celor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, însoţit de o adresă cu caracter oficial care să certifice veridicitatea acestuia –
descărcaţi formularul

b) Baza de calcul (totalul veniturilor brute lunare, sau in lipsa acestora totalul cheltuielilor efectuate de catre utilizator), precum si ponderea utilizarii fonogramelor pentru luna precedenta (% fonograme de comert si  % fonograme publicate in scop comercial).
Semestrial, UPFR vă solicită Balanţa analitică şi Bilanţul contabil pentru verificarea datelor care au stat la baza calculului remuneraţiei, conform legii şi metodologiei.
Totalul veniturilor brute lunare este definit de metodologie drept “totalitatea veniturilor brute lunare, mai puţin taxa pe valoarea adăugată, obţinute de utilizatori din activitatea de radiodifuzare incluzând, dar fără a se limita la acestea, veniturile din publicitate, barter, abonamente, anunţuri şi informaţii, apeluri telefonice şi SMS-uri suprataxate, sponsorizări, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri spaţii de emisie, alte contribuţii financiare, autorizaţii de recepţie, venituri din radiodifuzări realizate la comandă, venituri provenite din asocieri sau alte activităţi corelate cu cea de radiodifuzare. Intra in baza de calcul si veniturile societatilor terte, in special ale societatilor de productie si achizitie de publicitate, in masura in care sunt incasate  pentru activitatea de radiodifuzare a utilizatorului corespunzator fonogramei/fonogramelor  publicata / publicate in scop comercial, radiodifuzata/radiodifuzate si in masura in care exista un transfer inechitabil , contrar uzantelor cinstite in raporturile comerciale, specifice domeniului respectiv”. (art. 5, Decizia ORDA  Nr. 216/2011).

Informații utile:

dreamstime 2466998 1 e1506953642633

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței radio

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de radio se stabileşte potrivit Metodologiei  în vigoare, publicate în Monitorul Oficial Nr. 470/ 05.07.2011 prin

microfoane radio2

Procedura de obținere a licenței radio

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

dreamstime 184185 e1506999557199

Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011 Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru