Codul ISRC

Despre codul ISRC

UPFR este acreditată exclusiv în România ca Agenţie Naţională ISRC, reglementat prin ISO 3901:2001 şi îşi asumă toate obligaţiile şi drepturile ce îi revin în această calitate în relaţia cu Agenţia Internaţională ISRC.

UPFR generează şi administrează baza de date repertoriu pentru fonogramele declarate de către producătorii de muzică pe teritoriul României, prin implementarea sistemului de codificare ISRC.

Codul ISRC reprezintă un cod unic alocat fiecărei fonograme unice şi include informaţii despre ţara de origine a melodiei, anul înregistrării şi o serie care identifică unic fonograma.

Dacă aţi produs o fonogramă sau o serie mai largă de fonograme, solicitaţi cod ISRC de la Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe. Pentru obţinerea codurilor ISRC pentru o serie de fonograme produse de dumneavoastră, urmaţi procedura de obţinere a codului ISRC (click aici).

Orice membru/ nemembru UPFR poate solicita afilierea la codurile ISRC.

Taxa pentru alocarea unui cod ISRC pentru o fonogramă este de 10 lei + TVA.

Codul ISRC este format din: XY (codul ţării emitente)-XZY (cod producător)-XY (anul înregistrării)-ABCDE (număr de ordine)

Exemplu de cod ISRC:

 • FR-Z08-99-00860 (Franţa)
 • RO-ROT-07-01703 (România)
 • GR-UM7-07-02169 (Grecia)

Alocarea codurilor ISRC NU implica si gestionarea drepturilor conexe.

Procedura de obținere a codului ISRC

 1. Completaţi şi predaţi la UPFR o cerere de afiliere la codurile ISRC şi următoarele documente însoţitoare:

  Veţi primi un exemplar al Procesului-Verbal de predare-primire, semnat şi ştampilat de UPFR, prin care se atestă prezentarea documentelor necesare.

 2. UPFR validează repertoriul pentru care solicitaţi alocarea de coduri ISRC
  Coordonatorul UPFR verifică repertoriul depus, pentru care s-a solicitat alocarea de coduri ISRC, conform procedurii Declararea repertoriilor la UPFR.
  Dacă declararea repertoriului ESTE CORECTĂ, se trece la urmatoarea etapă (corespunzătoare membrilor sau nemembrilor).
  Dacă declararea repertoriului NU ESTE CORECTĂ, coordonatorul informeaza producătorul de fonograme referitor la inadvertenţele sau omisiunile care trebuie rezolvate pentru continuarea procesului de alocare de coduri.
 3. Efectuaţi plata aferentă alocării codurilor ISRC
  UPFR emite factura către NEMEMBRI, numai după ce repertoriul a fost declarat corect.
  Taxa pentru un cod ISRC alocat unei fonograme este de 10 lei + TVA.
 4. UPFR alocă ISRC-ul
  Alocarea codurilor se face de către Coordonator şi se transmite Afiliatului (producătorului de fonograme).
  Pentru NEMEMBRI, codurile ISRC se alocă numai după ce există dovada plăţii.
 5. UPFR înregistrează repertoriile şi codurile ISRC
  Codurile ISRC emise sunt incluse în Baza de Date-ISRC. Ulterior sunt trimise în Baza de Date-ISRC internaţională.

Descărcaţi documentele:

Consultaţi următoarele documente: