Rapoarte Anuale

Hotarari adoptate de Adunarea generala a membrilor UPFR 2023

 • Convocator AGA 2023 (deschide)
 • Proiect de Hotarari AG 2023 (deschide)
 • Statut UPFR avizat ORDA (deschide)
 • Avizul ORDA (deschide)
 • Hotarare AGA (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului 2022 (deschide)
 • Alte documente (deschide)

Hotarari adoptate de Adunarea generala a membrilor UPFR – august 2022

 • Convocator AGA august 2022 (deschide)
 • Proiect de Hotarari AG 2022 (deschide)
 • Statut UPFR avizat ORDA (deschide)
 • Avizul ORDA (deschide)
 • Hotarare AGA (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului 2022 (deschide)
 • Alte documente (deschide)

Hotarari adoptate de Adunarea generala a membrilor UPFR – mai 2022

 • Proiect de Hotarari AG 2022 (deschide)
 • Statut UPFR avizat ORDA (deschide)
 • Politica Generala de repartitie pentru anul 2022 (deschide)
 • Hotarare AG (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului 2022 (deschide)
 • Alte documente (deschide)

Adunarea Generală Anuală 26 aprilie 2022

Adunarea Generala Anuala 23 iunie 2021

 • Convocator AGA 2021 (deschide)
 • Proiect de Hotarari AGA 2021 (deschide)
 • Statut UPFR (deschide)
 • Aviz ORDA (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului 2021 (deschide)
 • Hotarare AGA UPFR (deschide)
 • Darea de seama 2020 (deschide)
 • Politica Generala de Repartitie pentru anul 2021 (deschide)
 • Alte documente (deschide)

Adunarea Generala Anuala 22/23 aprilie 2021

Adunarea Generala Anuala 17 iunie 2020

 • Hotarare AGA UPFR (deschide)
 • Aprobare subiecte AGA pe mail pana pe data de 23.11.2020 (deschide)
 • Hotarare AGA UPFR (deschide)
 • Anunt amanare AGA si aprobare subiecte urgente pe mail (deschide)
 • Convocator AGA 2020 (deschide)
 • Proiect de Hotarari AGA 2020 (deschide)
 • Statut UPFR si Aviz ORDA (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPFR 2020 (deschide)
 • Politica Generala de Repartitie pentru anul 2020 (deschide)
 • Situatia Litigiilor 2019 (deschide)
 • Buget rectificativ 2019 (deschide)
 • Bilant contabil 2019 (deschide)
 • Darea de seama 2019 (deschide)

Adunarea Generala Anuala 23 Aprilie 2020

 • Convocator AGA 2020 (deschide)
 • Proiect de Hotarari AGA 2020 (deschide)
 • Statut UPFR si Aviz ORDA (deschide)
 • Modul de calcul detaliat ref. Criteriile de Repartitie – parte integranta din Politica Generala de Repartitie pentru anul 2020 – propunere (deschide)

Conform prevederilor art. 170  alin.7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicată), într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generală, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul UPFR.

2019

Adunarea Generala Anuala 27 Martie 2019

 • Convocator AGA 2019 (deschide)
 • Proiect de Hotarari AGA 2019 (deschide)
 • Statut UPFR (deschide)
 • Aviz ORDA (deschide)
 • Regulament de vot al AGA UPFR (deschide)
 • Hotarare AGA UPFR (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPFR 2019 (deschide)
 • Modul de aplicare a criteriilor de repartiție ce vor sta la baza softului de repartiţie (deschide)
 • Darea de seama 2018 (deschide)
 • Bilant 2018 (deschide)
 • Buget rectificativ 2018 (deschide)
 • Situatia sumelor colectate in 2018 si repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Situatie sume colectate si repartizate copie privata 2018 (deschide)
 • Situatia Litigiilor 2018 (deschide)

Conform prevederilor art. 170  alin.7 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe (republicată), într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generală, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul UPFR.

2018

Adunarea Generala Anuala 29 Martie 2018

 • Convocator AGA 2018 (deschide)
 • Proiect hotarari AGA 2018 (deschide)
 • Situația anuală privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alți plătitori, sumele reținute, costul gestiunii și sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2018 (deschide)
 • Calendar repartitie 2018 (deschide)
 • Hotarari AGA 2018 (deschide)
 • Buget rectificativ 2017 (deschide)
 • Situatie sume colectate si repartizate copie privata 2017 (deschide)
 • Dare de seama 2017 (deschide)

Conform prevederilor art. 134 indice 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, într-un interval de 30 de zile înainte de Adunarea Generală, toate documentele se găsesc spre consultare la sediul UPFR.

2017

Adunarea Generala Anuala 21 Martie 2017

 • Convocator AGA 2017 ( deschide)
 • Draft Statut UPFR pentru aprobare AGA ( deschide)
 • Aviz ORDA ( deschide)
 • Proiect hotarari AGA 2017 (deschide)
 • Hotarari AGA (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPFR 2017 (deschide)
 • Buget rectificativ 2016 (deschide)
 • Dare de seama 2016 (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2017 (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Situatie sume colectate si repartizate copie privata 2016 (deschide)

Conform prevederilor art. 134 indice 1 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, intr-un interval de 30 de zile inainte de Adunarea Generala, toate documentele se gasesc spre consultare la sediul UPFR.

2016

Adunarea Generala Anuala 29 Martie 2016

 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 2, Bucuresti privind modificarile Statutului UPFR (deschide)
 • Hotarari AGA 2016 (deschide)
 • Convocator AGA 2016 (deschide)
 • Proiect de hotarari AGA 2016 (deschide)
 • Statut UPFR (deschide)
 • Aviz ORDA modificare statut (deschide)
 • Proiect buget rectificativ 2015 (deschide)
 • Proiect de dare de seama (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2016 (deschide)
 • Procente aferente criteriilor de repartitie si modul de calcul aferent acestora, aprobate de A.G.A prin P.V. nr. 6812/29.03.2016(deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Situatie sume colectate si repartizate copie privata 2015 (deschide)

2015

Adunarea Generala Extraordinara 21-22 Octombrie 2015

Adunarea Generala Anuala 30 – 31 Martie 2015

 • Convocator AGA 2015 (deschide)
 • Proiect de hotarari AGA 2015 (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2015 (deschide)
 • Hotarari AGA (deschide)
 • Procente aferente criteriilor de repartitie si modul de calcul aferent acestora, aprobate de A.G.A prin P.V. nr. 7080/30.03.2015(deschide)
 • Darea de seama pentru activitatea UPFR din anul 2014 (deschide)
 • Raportul anual al Comisiei Permanente Speciale privind accesul la informatii (deschide)
 • Buget rectificativ 2014 – (deschide)
 • Situatie copie privata colector unic 2014 – (deschide)
 • Situatie sume colectate si repartizate copie privata 2014 – (deschide)
 • Situatia sumelor incasate in 2014 pe categorii de utilizatori – (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)
 • Hotararea judecatoreasca definita si irevocabila (deschide)

2014

Adunarea Generala Extraordinara 11-12 Noiembrie 2014

 • Convocator AGE 2014 (deschide)
 • Proiect de hotarare modificare statut UPFR (deschide)
 • Statut UPFR, avizat ORDA – 16739/01.09.2014 (deschide)
 • Avizul de modificare a statutului UPFR – 17194/10.09.2014 (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 1, Bucuresti privind modificarile Statutului UPFR (deschide)
 • Proiect de hotarare proces verbal de control ORDA privind activitatea UPFR din anul 2011 (deschide)
 • Hotararea AGE 2014 (deschide)

Adunarea Generala Anuala 26-27 Martie 2014

 • Convocator AGA 2014 (deschide)
 • Proiect de hotarari AGA 2014 (deschide)
 • Propunere pentru aprobarea procentelor aferente criteriilor de repartitie precum si a modului de calcul pentru 2014 (deschide)
 • Hotarari AGA (deschide)
 • Procente aferente criteriilor de repartitie si modul de calcul aferent acestora, aprobate de A.G.A prin P.V.6045/26.03.2014 (deschide)
 • Darea de seama pentru activitatea UPFR din anul 2013 (deschide)
 • Statut aprobat in AGA -(deschide)
 • Aviz O.R.D.A modificare Statut – (deschide)
 • Hotararea definitiva si irevocabila a Judecatoriei Sector 1, Bucuresti privind modificarile Statutului UPFR (deschide)
 • Buget rectificativ 2013 – (deschide)
 • Situatie copie privata colector unic 2013 – (deschide)
 • Situatie sume colectate si repartizate copie privata 2013 – (deschide)
 • Situatia sumelor incasate in 2013 pe categorii de utilizatori – (deschide)
 • Situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori sau alti platitori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari (deschide)