Licența TV

Detalii Licență

Potrivit Deciziei ORDA nr. 154/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor.

Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor/ videogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică şi echitabilă Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe, în acest sens având obligaţia legală de a solicita şi obţine licenţă neexclusivă.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului, înainte de utilizarea fonogramelor.

Licenţa UPFR are valabilitate de 1 an cu posibilitate de prelungire automată, în condiţiile:

  • în care niciuna din părți nu trimite o Notificare de reziliere;
  • achitării remuneraţiei prevăzute de Metodologia în vigoare.

ATENTIE!!!

  1. Art. 6 al Metodologiei mai sus indicate nu se mai aplică, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.
  2. De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.

De asemenea, UPFR mentioneaza ca toate autorizatiile in vigoare dupa data de 4 aprilie 2022 vor avea abrogate articolele cu privire la minime, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru a utiliza muzica in deplina legalitate, trebuie sa aveti Licente atat de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Compozitorilor, cat si de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Artistilor Interpreti ori Executanti, conform reglementarilor Legii 8/1996 si ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

Atenţie:
Pentru punerea la dispoziţie a fonogramelor prin intermediul reţelelor de calculatoare sau al Internetului trebuie să obţineţi licenţa Licenta neexclusiva pentru punerea la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului, din categoria licenţelor Internet (click aici).

Linkuri utile:

dreamstime 7292932 e1506953772225

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței TV

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de televiziune se stabileşte potrivit Metodologiei în vigoare, publicate prin Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în

sharp 1844964 960 720

Procedura de obținere a licenței TV

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarca formular). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

laptop 2559741 960 720

Metodologia TV în vigoare

Metodologia TV in vigoare Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate