Licența TV

Detalii Licență

Potrivit Deciziei ORDA nr. 154/2012, U.P.F.R este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziunea a fonogramelor.

Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor/ videogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică şi echitabilă Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, în acest sens având obligaţia legală de a solicita şi obţine licenţă neexclusivă.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului, înainte de utilizarea fonogramelor.

Licenţa UPFR are valabilitate de 1 an cu posibilitate de prelungire automată, în condiţiile:

  • în care niciuna din părți nu trimite o Notificare de reziliere;
  • achitării remuneraţiei prevăzute de Metodologia în vigoare.

Pentru a utiliza muzica in deplina legalitate, trebuie sa aveti Licente atat de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Compozitorilor, cat si de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Artistilor Interpreti ori Executanti, conform reglementarilor Legii 8/1996 si ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

Atenţie:
Pentru punerea la dispoziţie a fonogramelor prin intermediul reţelelor de calculatoare sau al Internetului trebuie să obţineţi licenţa Licenta neexclusiva pentru punerea la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului, din categoria licenţelor Internet (click aici).

Linkuri utile:

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței TV

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de televiziune se stabileşte potrivit Metodologiei în vigoare, publicate prin Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în

Procedura de obținere a licenței TV

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

Metodologia TV în vigoare

Metodologia TV in vigoare Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate