Evenimente viitoare

Licența TV

Potrivit Deciziei ORDA nr. 154/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor.

green plant on brown wooden table

Atenție

Pentru a utiliza muzica în deplină legalitate, trebuie să aveți Licențe atât de la organisme de gestiune colectivă care reprezintă interesele Compozitorilor, cât și de la organisme de gestiune colectivă care reprezintă interesele Artiștilor Interpreți ori Executanți, precum și de la organismele de gestiune colectivă care reprezintă interesele producătorilor de fonograme și videograme, conform reglementărilor Legii 8/1996 și ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Ai Deja licență?

Accesează platforma online!

Nu ai licență?

Solicită licența!

Detalii Licență

Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor/ videogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de televiziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică şi echitabilă Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe, în acest sens având obligaţia legală de a solicita şi obţine licenţă neexclusivă.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului, înainte de utilizarea fonogramelor.

Licenţa UPFR are valabilitate de 1 an cu posibilitate de prelungire automată, în condiţiile:

 – în care niciuna din părți nu trimite o Notificare de reziliere;

 – achitării remuneraţiei prevăzute de Metodologia în vigoare.

ATENTIE!!!

1. Art. 6 al Metodologiei mai sus indicate nu se mai aplică, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.

2. De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.

De asemenea, UPFR mentioneaza ca toate autorizatiile in vigoare dupa data de 4 aprilie 2022 vor avea abrogate articolele cu privire la minime, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Atenţie:

Pentru punerea la dispoziţie a fonogramelor prin intermediul reţelelor de calculatoare sau al Internetului trebuie să obţineţi licenţa Licenta neexclusiva pentru punerea la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului, din categoria licenţelor Internet (click aici).

Documente

Cadrul legal general

Legea Nr. 8/ 1996 consolidata (Legea Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe Dreptului de Autor), modificata si completata prin Legea Nr. 69/2022.

Decizia ORDA Nr. 133/2012
(valabilă din iulie 2012)

Decizia ORDA Nr. 104/2005
(valabilă până în iulie 2012)

Informații utile

Metodologia TV in vigoare

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi de televiziune prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în Monitorul Oficial Nr. 520/26.07.2012, astfel cum a fost modificata prin Decizia C.A.B nr.83/2013.


Metodologia TV valabila pana in iulie 2012

  • Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi de televiziune prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA Nr. 104/2005, publicată în Monitorul Oficial Nr. 386/06.05.2005 modificată prin Decizia civilă CAB Nr. 115A/02.05.2007.

1. Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarca formular).

2. Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada atestării personalităţii juridice a Utilizatorului – CUI; licenţa de emisie eliberată de Consiliul Naţional al Audiovizualului;  decizia de autorizare audiovizuală de la CNA; extras din Statutul Utilizatorului din care să rezulte obiectul de activitate; licenţa de emisie ANCOM) către UPFR, Departamentul Radio-TV, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Etaj 11, Sector 2, Bucureşti).

3. Primiţi doua exemplare originale al Licenței semnate şi ştampilate de UPFR, ulterior trimiteti la seidul UPFR un exemplat semnat si stampilat;

4. Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

Descarcați aici:

Obligaţiile legale ale utilizatorului:

Solicitaţi înainte de începerea emisiei Licenţa neexclusivă pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert, a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora.

Lunar înaintaţi playlist-ul (descarcă formular excel) însoţit de o adresă cu caracter oficial care să certifice veridicitatea acestuia, până la data de 25 din luna următoare celei la care se referă.

Încarcă playlist-ul AICI.

Lunar înaintaţi baza de calcul (totalul veniturilor brute lunare, sau in lipsa acestora totalul cheltuielilor efectuate de catre utilizator), precum si ponderea utilizarii fonogramelor pentru luna precedenta.

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de televiziune se stabileşte potrivit Metodologiei în vigoare, publicate prin Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în Monitorul Oficial Nr. 520/26.07.2012, astfel cum a fost modificata prin Decizia C.A.B nr.83/2013.

Remuneraţia datorată producătorilor de fonograme se calculează prin aplicarea la totalul veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de radiodifuzare (publicitate şi barter), a unui procent de 1% ponderat. În lipsa veniturilor, procentul de 1% se va aplica la totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

Plata remuneratiei se face trimestrial, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră. Pentru întârzieri la plată, se aplică penalizări echivalente cu dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de intarziere.

Expediaţi lunar către UPFR, până la data de 25 din luna următoare trimestrului căruia îi sunt aferente următoarele documente:

 Playlist-ul reprezentând lista completă în format electronic (excel, tabelar) a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora radiodifuzate, însoţit de o adresă cu caracter oficial care să certifice veridicitatea acestuia – descarcă formularul aici.

 Baza de calcul (totalul veniturilor brute lunare).

 Ponderea de utilizare a fonogramelor în totalul timpului de emisie al postului de televiziune

Semestrial, UPFR vă solicită Balanţa analitică şi Bilanţul contabil pentru verificarea datelor care au stat la baza calculului remuneraţiei, conform legii şi metodologiei.

Ai nevoie de alte informații?

Alte Tipuri de Licențe

Te-ar putea interesa și alte tipuri de licențe

Radio

Licența Radio

Potrivit Deciziei ORDA nr. 12/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea acestora de catre organismele de radiodifuziune.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Retransmitere prin cablu

Licența de retransmitere prin cablu

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, UPFR este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Internet

Licența pentru internet

Potrivit Deciziei ORDA nr. 232/2011, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Copia Privată

Remunerația pentru copie privată

Din anul 2009, conform Deciziei ORDA 86/2009, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe
AMPRENTARE REPERTORIU

Ce este BMAT Vericast?

BMAT este companie de renume specializată în servicii de monitorizare a muzicii difuzate de posturile radio și TV (și nu numai, inclusiv alte servicii unde muzica este utilizată în domeniul ambiental), acoperind atât cataloage naționale, cât și internaționale.

Conform deciziei AGA nr. 9114/23.06 2021, incepand cu 01.07.2021, UPFR utilizeaza rapoartele de monitorizare BMAT in distributia remuneratiilor colectate. In acest caz este important ca repertoriul dumneavoastra sa fie amprentat in baza de date BMAT.

Pe de o parte, procesul de amprentare este unul gratuit ce presupune un efort minim din partea dumneavoastra, pe de alta parte de el depinde gradul de identificare al repertoriului dumneavoastra cat si banii distribuiti de UPFR, in perioada urmatoare, in baza acestui repertoriu.

Rapoartele de monitorizare pentru aceste canale vor fi incarcate in sistemul de distributie, iar datele din aceste rapoarte vor fi comparate cu baza de date Repertoriu din gestiunea UPFR.

Astfel, pentru a avea o identificare cat mai buna a fonogramelor, va rugam sa amprentati  in baza de date BMAT fonogramele ale caror drepturi le detineti.

Pentru realizarea procesului de amprentare, BMAT ofera mai multe solutii, diferentiate in functie de categoriile si numarul de fonograme, solutii enumerate mai jos:

  • – Amprentare prin Vericast Upload (gratuit, pentru toti producatorii)
  • – Amprentare prin FTP (doar pentru producatorii care detin un abonament Vericast)*

*Amprentarea prin FTP este recomandata pentru producatorii care detin cataloage mari si se poate efectua si prin intermediul UPFR (gratuit) sub conditia ca fiecare producator sa puna la dispozitia UPFR fisierele audio si fisierul excel completat cu metadatele corespunzatoare.

Vezi beneficiile utilizarii serviciilor platite Vericast BMAT (click aici).

Amprentarea se realizeaza in conturi distincte, in functie de tipul fonogramei amprentate (fonograma de comert sau fonograma publicata in scop comercial/librarie muzicala).

Daca detineti ambele tipuri de conturi, autentificati-va cu contul specific, in functie de tipul fonogramelor pe care doriti sa le amprentati.

In cazul in care nu mai cunoasteti datele de conectare va rugam sa ne contactati prin email.

Proceduri de amprentare prin Vericast Upload:

Pentru nelamuriri legate de procesul de amprentare va rugam sa ne contactati prin email la adresa mihai.lungu@upfr.ro sau telefonic la numarul 0731.000.432.

UPFR monitorizeaza principalele posturi Radio si TV din Romania. Lista posturilor monitorizate de UPFR poate fi consultata AICI!

Daca nu ai un cont de amprentare creat, te rugam sa soliciti crearea unui cont prin completarea formularului de mai jos:

Program de lucru

In perioada 01.06.2023 – 05.06.2023, activitatea UPFR se va desfasura dupa urmatorul program:

  • – Joi, 1 iunie, inchis
  • – Vineri, 2 iunie, doar online
  • – Luni, 5 iunie, inchis

 

Incepand de Marti, 6 iunie se revine la programul normal.

Va multumim!