Evenimente viitoare

Remunerația pentru copie privată

Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr. 8/ 1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României:

  •  – suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;
  •  – aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.
red and black samsung android smartphone beside white earbuds

Ai Deja licență?

Accesează platforma online!

Nu ești autorizat?

Aplică pentru autorizare!

Detalii

Din anul 2009, conform Deciziei ORDA 86/2009, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual. Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe distribuie anual fondurile colectate din Copia Privată către ceilalţi beneficiari ai acestui drept (UPFAR-ARGOA, Dacin Sara, Credidam, UCMR-ADA, ADPFR, ARDAA, UNART, UPVR, ARAIEX, SOPFIA).

Începând din anul 2005, lista de aparate si suporturi, respectiv valoarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privata s-au modificat. În prezent se aplică Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 61/ 2009, publicată în M. Of. 316/ 13.05.2009 . Pentru anii anteriori se aplică prevederile aflate în vigoare la data respectivă.

Pentru Copia Privată nu se emite licenţă, ci se încheie un protocol privind încasarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul înregistrărilor sonore şi audiovizuale. Încheierea protocolului este opţională, deoarece plătirea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată este o obligaţie legală.

Consultaţi Protocolul APDETIC nr. 170/2015 (Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor).

Cadrul legal general

Informații utile

Metodologia în vigoare

2015 Protocolul APDETIC nr. 170/2015 (Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor). 

2009 Decizia ORDA Nr. 61/ 2009 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada 16 mai 2009-prezent)

2006 Legea Nr. 329/ 2006 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada august 2006 – 15 mai 2009)

2005 Decizia ORDA Nr. 107/ 2005 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada iunie 2005-iulie 2006)

Alte documente:

2005 Decizia ORDA Nr. 156/ 2005 UPFR unic colector CP

2005 Protocol mai 2005

2009 Decizia ORDA Nr. 86/ 2009 UPFR unic colector CP

2009 Protocol mai 2009

Înscriere în Registrul Naţional al Copiei Private – ORDA

Potrivit art. Art 114 alin.3 din Legea nr. 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare: Importatorii şi fabricanţii de suporturi şi aparate, prevăzute la art. 36 alin. (2), sunt obligaţi să se înscrie la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, în Registrul Naţional al Copiei Private, şi pot desfăşura activităţile respective de import sau de producţie numai după obţinerea de la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor a certificatului de înregistrare. Acest certificat se eliberează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, pe baza dovezilor privind obiectul de activitate declarat legal şi a Certificatului unic de înregistrare la registrul comerţului, în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

Începând din 16 mai 2009 (descarcă lista Model 3):

Televizoare şi magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat, playere audio/video cu mediu de stocare, MP3 playere, MP4 playere, IPOD mediaplayer care suportă următoarele formate: AVI, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XVID, DIVX (v3.11, v4.x, V.5x, V.6x), XVID/VCD, SVCD, DVD, ACC, WMA, WMV, ASF, MP3, MP4, WAV, IMOD şi orice altă versiune a acestora dezvoltată ulterior, tablete fara sim

Blu ray recorder

HD DVD Recorder

Audio recorder

Minidisk recorder

Video recorder

CD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător

DVD recorder, echipament HI FI ce funcţionează de sine stătător

MP3 recorder

CD writer

DVD writer

CD writer încorporat în computer

DVD writer încorporat în computer

Hard disk extern, inclusiv cel cu intrare şi/sau iesire audio video, indiferent de denumirea purtată

Hard disk încorporat în computer

Stick-uri de memorie

Telefoane cu funcţii de reproducere a înregistrărilor sonore sau audiovizuale MP3, MP4, AAC, WMA, WAV, Real etc. (ex: Iphone) cu capacitate de stocare mai mare de 64 Mb, tablete cu sim

Carduri de memorie (altele decât cele pentru telefoane)

Disc Blu ray

HD DVD Disc

Casete audio

Minidisk

Casete video tip VHS, Super VHS (cu excepţia casetelor pentru camerele video portabile de genul: Video 8, Digital 8, HI8, DVM, VHS-C, Super VHS-C), D-VHS, casete video HD

CD blank

DVD blank

CD data

Carduri de memorie pentru telefoane

Pentru tipurile de aparate şi suporturi vizate de copia privată în anii anteriori, consultaţi Metodologia valabilă în perioada 2005-2009 pentru Copia Privată sau tabelele Model 1 si Model 2.

1. Completaţi Fisa de Platitor Copie Privata

2. Expediaţi Fişa de Plătitor completată împreună cu copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului către UPFR, Departamentul Copie Privată, Bvd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower Bucureşti, în atenţia Consultantului Departamentului Copie Privata.

3. Lunar completaţi şi expediaţi Raportul lunar (Model 3 valabil din 16.05.2009) completat, semnat şi ştampilat către Consultantul Departamentului Copie Privată, până pe data de 10 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit, prin posta, fax sau mail.

4. Consultantul Departamentului Copie Privata verifică datele înscrise în Raportul lunar, putând solicita documentele care au stat la baza întocmirii acestuia.

5. Primiţi Factura Fiscală întocmită pe baza Raportului Copie Privată lunar, prin e-mail/ curierat rapid.

6. Achitaţi remuneraţia compensatorie pentru Copia Privata specificată în Factura Fiscală. Plata remuneraţiei se poate efectua în contul UPFR – IBAN RO65RNCB0070153249250002 deschis la BCR Pipera. Plata se face până  pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată. În cazul depăşirii acestei date se vor calcula penalităţi de întârziere (Art. 5 şi 7 din Protocolul din 05.05.2005 publicat în M. Of. Nr. 516 din 17.06.2005 şi Protocolul din 10.05.2009 publicat în M. Of. Nr. 316 din 13.05.2009).

Observaţie:

Remuneraţia compensatorie pentru copia privată se aplică începând cu luna iunie 2005 până în prezent în privinţa aparatelor şi suporturilor menţionate în Decizia ORDA Nr. 107/2005 şi Decizia ORDA Nr.61/2009. Acest fapt implică declararea şi plata retroactivă, de la data începerii activităţii care intră sub incidenţa copiei private, în cazul în care nu v-aţi achitat de acestă obligaţie legală la timpul respectiv.

Descărcaţi aici:


Obligaţiile dumneavoastră legale
:

1. Raportaţi lunar către UPFR activitatea de fabricare/ introducere pe teritoriul României a aparatelor şi suporturilor vizate de copia privată până pe data de 10 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit

2. Puneţi la dispoziţia UPFR documentele care au stat la baza întocmirii Raportului lunar, în cazul în care vi se solicită acest lucru

3. Achitaţi remuneraţia specificată în Factura fiscală lunară până în data de 15 a lunii următoare celei pentru care este datorată

Dacă sunteţi vizat de aceasta prevedere legală, vă revine obligaţia achitării către UPFR a remuneraţiei compensatorii pentru toate aparatele şi suporturile fabricate sau introduse pe teritoriul României, începând cu luna iunie 2005 până în prezent, care sunt nominalizate în listele publicate în Decizia ORDA Nr. 107/2005, Legea Nr. 329/2006 şi Decizia ORDA Nr. 61/2009 completată de Protocolul APDETIC nr. 170/2015.

UPFR calculează remuneraţia conform metodologiei şi declaraţiei dumneavoastră.

Remuneraţia se calculează prin aplicarea procentului specific la CIF (valoarea de achiziţie a aparatului/ suportului înainte de a fi aplicat orice tarif vamal, dacă este cazul). Procentele aplicate variază între 0,5 şi 3%, în funcţie de tipul aparatului/ suportului (pentru perioada 2005-2009, procentele diferă, pentru anumite aparate/ suporturi depăşind 3%).

Pentru a vizualiza procentele aplicate pentru fiecare aparat/ suport, descărcaţi tabelele:

Model 1 (valabil pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada iunie 2005-iulie 2006)

Model 2 (valabil pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada august 2006 – 15 mai 2009)

Model 3 (valabil pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România  din 16 mai 2009 până în prezent)

Ai nevoie de alte informații?

Alte Tipuri de Licențe

Te-ar putea interesa și alte tipuri de licențe

Comunicare Publică

Tipuri de licențe pentru comunicare publică

Tipurile de licențe emise de UPFR pentru comunicare publică.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Retransmitere prin cablu

Licența de retransmitere prin cablu

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, UPFR este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Radio

Licența Radio

Potrivit Deciziei ORDA nr. 12/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea acestora de catre organismele de radiodifuziune.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

TV

Licența TV

Potrivit Deciziei ORDA nr. 154/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe
AMPRENTARE REPERTORIU

Ce este BMAT Vericast?

BMAT este companie de renume specializată în servicii de monitorizare a muzicii difuzate de posturile radio și TV (și nu numai, inclusiv alte servicii unde muzica este utilizată în domeniul ambiental), acoperind atât cataloage naționale, cât și internaționale.

Conform deciziei AGA nr. 9114/23.06 2021, incepand cu 01.07.2021, UPFR utilizeaza rapoartele de monitorizare BMAT in distributia remuneratiilor colectate. In acest caz este important ca repertoriul dumneavoastra sa fie amprentat in baza de date BMAT.

Pe de o parte, procesul de amprentare este unul gratuit ce presupune un efort minim din partea dumneavoastra, pe de alta parte de el depinde gradul de identificare al repertoriului dumneavoastra cat si banii distribuiti de UPFR, in perioada urmatoare, in baza acestui repertoriu.

Rapoartele de monitorizare pentru aceste canale vor fi incarcate in sistemul de distributie, iar datele din aceste rapoarte vor fi comparate cu baza de date Repertoriu din gestiunea UPFR.

Astfel, pentru a avea o identificare cat mai buna a fonogramelor, va rugam sa amprentati  in baza de date BMAT fonogramele ale caror drepturi le detineti.

Pentru realizarea procesului de amprentare, BMAT ofera mai multe solutii, diferentiate in functie de categoriile si numarul de fonograme, solutii enumerate mai jos:

  • – Amprentare prin Vericast Upload (gratuit, pentru toti producatorii)
  • – Amprentare prin FTP (doar pentru producatorii care detin un abonament Vericast)*

*Amprentarea prin FTP este recomandata pentru producatorii care detin cataloage mari si se poate efectua si prin intermediul UPFR (gratuit) sub conditia ca fiecare producator sa puna la dispozitia UPFR fisierele audio si fisierul excel completat cu metadatele corespunzatoare.

Vezi beneficiile utilizarii serviciilor platite Vericast BMAT (click aici).

Amprentarea se realizeaza in conturi distincte, in functie de tipul fonogramei amprentate (fonograma de comert sau fonograma publicata in scop comercial/librarie muzicala).

Daca detineti ambele tipuri de conturi, autentificati-va cu contul specific, in functie de tipul fonogramelor pe care doriti sa le amprentati.

In cazul in care nu mai cunoasteti datele de conectare va rugam sa ne contactati prin email.

Proceduri de amprentare prin Vericast Upload:

Pentru nelamuriri legate de procesul de amprentare va rugam sa ne contactati prin email la adresa mihai.lungu@upfr.ro sau telefonic la numarul 0731.000.432.

UPFR monitorizeaza principalele posturi Radio si TV din Romania. Lista posturilor monitorizate de UPFR poate fi consultata AICI!

Daca nu ai un cont de amprentare creat, te rugam sa soliciti crearea unui cont prin completarea formularului de mai jos:

Program de lucru

In perioada 01.06.2023 – 05.06.2023, activitatea UPFR se va desfasura dupa urmatorul program:

  • – Joi, 1 iunie, inchis
  • – Vineri, 2 iunie, doar online
  • – Luni, 5 iunie, inchis

 

Incepand de Marti, 6 iunie se revine la programul normal.

Va multumim!