Licența Radio

Detalii Licență

Potrivit Deciziei ORDA nr. 12/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea acestora de catre organismele de radiodifuziune.

Pentru utilizarea directă sau indirectă a fonogramelor de comert, fonograme publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare, organismele de radiodifuziune au obligaţia să plătească o remuneraţie unică Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe , în acest sens având obligaţia legală de a solicita şi obţine licenţă neexclusivă.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului, înainte de utilizarea fonogramelor.

Licenţa UPFR are valabilitate de 1 an cu posibilitate de prelungire automată, în condiţiile:

  • în care niciuna din părți nu trimite o Notificare de reziliere;
  • achitării remuneraţiei prevăzute de Metodologia în vigoare.

ATENTIE!!!

  1. Art. 6 al Metodologiei mai sus indicate nu se mai aplică, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.
  2. De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.

De asemenea, UPFR mentioneaza ca toate autorizatiile in vigoare dupa data de 4 aprilie 2022 vor avea abrogate articolele cu privire la minime, remunerația fiind exclusiv procentuală în raport de dispozițiile art. III alin. 4 din Legea nr. 69/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 8/1996 și ale art. 164 alin. 2 din Legea nr. 8/1996 rep. privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Pentru a utiliza muzica in deplina legalitate, trebuie sa aveti Licente atat de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Compozitorilor, cat si de la organismele de gestiune colectiva care reprezinta interesele Artistilor Interpreti ori Executanti, conform reglementarilor Legii 8/1996 si ale Oficiciului Roman pentru Drepturile de Autor.

Atenţie:
Pentru punerea la dispoziţie a fonogramelor prin intermediul reţelelor de calculatoare sau al Internetului trebuie să obţineţi licenţa  Licenta neexclusiva pentru punerea la dispoziţia publicului a fonogramelor prin intermediul Internetului, din categoria licenţelor Internet (click aici).

Linkuri utile:

dreamstime 2466998 1 e1506953642633

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței radio

Cuantumul remuneraţiei pentru postul de radio se stabileşte potrivit Metodologiei  în vigoare, publicate în Monitorul Oficial Nr. 470/ 05.07.2011 prin

microfoane radio2

Procedura de obținere a licenței radio

Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descarcă formularul). Expediaţi Cererea semnată şi ştampilată şi câte o copie după actele menţionate

dreamstime 184185 e1506999557199

Metodologia Radio

Metodologia valabilă de la data de 05.07.2011 Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru