Evenimente viitoare

Utilizatori de muzică

Legislația în vigoare

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe funcţionează în baza Legii Nr. 8/1996 cu modificările şi adăugirile ulterioare, ca organism de gestiune colectivă a drepturilor conexe ale producătorilor de fonograme din România.

UPFR este organism de gestiune colectivă desemnat prin deciziile ORDA să colecteze remuneraţiile cuvenite producătorilor de muzică din utilizarea fonogramelor în comunicarea publică, în activitatea de radiodifuzare a fonogramelor.

Totodată, UPFR este OGC-ul desemnat de ORDA drept colector unic pentru colectarea remuneraţiilor compensatorii pentru copia privată în audio-vizual.

Cadrul legal general

Reglementări specifice pentru Comunicare Publică (utilizarea muzicii în scop ambiental şi în scop lucrativ; reproducerea muzicii)

 • Decizia ORDA Nr. 35/2024, publicata in Monitorul Oficial Parta I, Nr. 159/27.02.2024. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Act in vigoare. Vizualizeaza
 • Decizia ORDA Nr. 36/2024, publicată în Monitorul Oficial Nr. 157/ 26.02.2024, referitor reproducerea fonogramelor. Act în vigoare. Vizualizează
 • Decizia ORDA nr. 37/2024, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 157 din 26/02/2024, referitor comunicarea publica a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile. Act in vigoare. Vizualizeaza
 • Decizia ORDA Nr. 35/2023, publicata in Monitorul Oficial Parta I, Nr. 133/16.03.2023. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Act in vigoare. Vizualizeaza
 • Decizia ORDA Nr. 32/2023, publicată în Monitorul Oficial Nr. 114/ 09.02.2023, referitor reproducerea fonogramelor. Act în vigoare. Vizualizează
 • Decizia ORDA nr. 31/2023, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 114 din 09/02/2023, referitor comunicarea publica a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile. Act in vigoare. Vizualizeaza
 • Decizia ORDA Nr. 6/2022, publicata in Monitorul Oficial Nr. 149/15.02.2022. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Vizualizeaza
 • Decizia ORDA Nr. 60/2019, publicata in Monitorul Oficial Nr. 467/10.06.2019. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Vizualizeaza
 • Metodologia de colectare a remuneratiilorDecizia ORDA Nr.120/ 2016 publicată în Monitorul Oficial Nr. 952/ 25.11.2016. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneraţiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental. Vizualizeaza
 • Metodologia de colectare a remuneratiilorDecizia ORDA Nr.10/ 2016 publicată în Monitorul Oficial Nr. 146/ 25.02.2016. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneraţiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Vizualizeaza
 • Metodologia de colectare a remuneratiilorDecizia ORDA Nr.99/ 2015 publicată în Monitorul Oficial Nr. 778/ 19.10.2015. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneraţiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental. Vizualizeaza
 • Metodologia de colectare a remuneraţiilor – Decizia ORDA Nr. 189/2013, publicată în Monitorul Oficial Nr. 788/ 16.12.2013. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneraţiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental şi lucrativ. Vizualizeaza
 • Metodologia de colectare a remuneraţiilor – Decizia ORDA Nr. 399/2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 982/ 08.12.2006. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneraţiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental şi lucrativ.  Vizualizează
 • Metodologia privind reproducerea fonogramelor – Decizia ORDA Nr. 192/2007, publicată în Monitorul Oficial Nr. 382/ 06.06.2007. Vizualizează
 • Decizia ORDA Nr. 113/2006 privind desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor. Vizualizează

Reglementări specifice pentru radiodifuzarea în scop comercial a fonogramelor de către organismele de radio

 • Decizia ORDA nr. 174/2013 – privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului încheiat în data de 21 august 2013 între organismele de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) şi Asociaţia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR) privind criteriile de repartizare a remuneraţiei echitabile pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ, a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, cuvenite organismului de gestiune colectivă ADPFR pentru producătorii de fonograme pe care îi reprezintă, precum şi a comisionului de colectare datorat organismului de gestiune colector UPFR, pentru perioada 2013-2014 Vizualizeaza
 • Decizia ORDA nr. 12/2012 – privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (U.P.F.R.) drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comerţ şi a celor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune, publicata in Monitorul Oficial Nr. 119/16.02.2012 Vizualizeaza
 • Metodologia valabila de la data de 5 iulie 2011 – Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si a producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele  de radiodifuziune. – Decizia ORDA nr 216/2011, publicata in Monitorul Oficial , Partea I, Nr. 470/5.VII.2011 Vizualizeaza
 • Metodologia valabilă de la data de 01.10.2010 – Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune – Decizia ORDA  Nr. 284/2010, publicată în Monitorul Oficial Nr. 668/30.09.2010. Vizualizează
 • Metodologia valabilă până la data de 30.09.2010 – Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organisme de radiodifuziune – Decizia ORDA Nr. 74/2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 382/04.05.2006 potrivit Deciziei civile CAB nr.23A/05.02.2007 Vizualizează

Reglementări specifice pentru radiodifuzarea în scop comercial a fonogramelor de către posturile de televiziune

 • Decizia ORDA Nr.154 din 21 Septembrie 2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR) drept colector al remuneraţiilor datorate produc ătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor de comerţ sau a reproducerilor acestora, prin gestiune colectiv obligatorie. Vizualizează
 • Metodologia TV in vigoare – Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi de televiziune prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr. 133/2012, publicată în Monitorul Oficial Nr. 520/26.07.2012, astfel cum a fost modificata prin Decizia C.A.B nr.83/2013 (inca nepublicata) Vizualizează
 • Metodologia TV valabila pana in iulie 2012 – Metodologia privind remuneraţia datorată artiştilor interpreţi sau executanţi şi producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune şi de televiziune prin gestiune colectivă obligatorie – Decizia ORDA  Nr. 104/2005, publicată în Monitorul Oficial Nr. 386/06.05.2005 potrivit Deciziei civile CAB nr.115A/02.05.2007 Vizualizează

Reglementari specifice pentru retransmiterea prin cablu

 • Decizia ORDA nr. 327 din 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicata în Monitorul Oficial Nr. 861/22.12.2010 potrivit Deciziei civile CAB nr. 263 A din 16.11.2010 Vizualizeaza

UPFR colecteaza prin intermediul altor organisme desemnate colectori, astfel:

 • remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta din retransmiterea prin cablu videograme prin intermediul colectorului pe sursa cablu videograme – UPFAR-ARGOA;
 • remuneratiile datorate titularilor pe care-i reprezinta pentru operele cinematografice si alte opere auduiovizuale, in numele DACIN-SARA.

Reglementări specifice pentru  copia privată

 • Decizia ORDA nr. 173/2013 – publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Protocolului privind criteriile de repartizare a sumelor cuvenite ADPFR reprezentând remuneraţie compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore pentru perioada 2013-2014 Vizualizeaza
 • 2009 Decizia ORDA Nr. 61 din 2009 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada 16 mai 2009-prezent)
 • 2006 Legea Nr. 329 din 2006 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada august 2006 – 15 mai 2009)
 • 2005 Decizia ORDA Nr. 107 din 2005 (valabilă pentru aparate/ suporturi produse sau introduse în România în perioada iunie 2005-iulie 2006)

Alte documente:

Deciziile ORDA de desemnare a UPFR drept colector de remuneraţii:

 • Decizia nr.113/09-05-2006 (O.R.D.A.) – DECIZIE privind desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora
 • Decizie nr.114/09-05-2006 (O.R.D.A.) – DECIZIE privind desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de televiziune
 • Decizie nr.115/09-05-2006 (O.R.D.A.) – DECIZIE privind desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
 • Decizie nr.185/01-09-2005 (O.R.D.A.) – DECIZIE privind desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora
 • Decizie nr.156/25-07-2005 (O.R.D.A.) – DECIZIE privind desemnarea UPFR drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată
 • Decizie nr. 86/ 2009 (O.R.D.A.) – DECIZIE privind desemnarea UPFR drept colector unic al remuneraţiei compensatorii cuvenite titularilor de drepturi pentru copia privată
 • Decizia ORDA nr. 338/ 2010 (O.R.D.A.) – DECIZIE avand ca obiect desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu
wpChatIcon
wpChatIcon
AMPRENTARE REPERTORIU

Ce este BMAT Vericast?

BMAT este companie de renume specializată în servicii de monitorizare a muzicii difuzate de posturile radio și TV (și nu numai, inclusiv alte servicii unde muzica este utilizată în domeniul ambiental), acoperind atât cataloage naționale, cât și internaționale.

Conform deciziei AGA nr. 9114/23.06 2021, incepand cu 01.07.2021, UPFR utilizeaza rapoartele de monitorizare BMAT in distributia remuneratiilor colectate. In acest caz este important ca repertoriul dumneavoastra sa fie amprentat in baza de date BMAT.

Pe de o parte, procesul de amprentare este unul gratuit ce presupune un efort minim din partea dumneavoastra, pe de alta parte de el depinde gradul de identificare al repertoriului dumneavoastra cat si banii distribuiti de UPFR, in perioada urmatoare, in baza acestui repertoriu.

Rapoartele de monitorizare pentru aceste canale vor fi incarcate in sistemul de distributie, iar datele din aceste rapoarte vor fi comparate cu baza de date Repertoriu din gestiunea UPFR.

Astfel, pentru a avea o identificare cat mai buna a fonogramelor, va rugam sa amprentati  in baza de date BMAT fonogramele ale caror drepturi le detineti.

Pentru realizarea procesului de amprentare, BMAT ofera mai multe solutii, diferentiate in functie de categoriile si numarul de fonograme, solutii enumerate mai jos:

 • – Amprentare prin Vericast Upload (gratuit, pentru toti producatorii)
 • – Amprentare prin FTP (doar pentru producatorii care detin un abonament Vericast)*

*Amprentarea prin FTP este recomandata pentru producatorii care detin cataloage mari si se poate efectua si prin intermediul UPFR (gratuit) sub conditia ca fiecare producator sa puna la dispozitia UPFR fisierele audio si fisierul excel completat cu metadatele corespunzatoare.

Vezi beneficiile utilizarii serviciilor platite Vericast BMAT (click aici).

Amprentarea se realizeaza in conturi distincte, in functie de tipul fonogramei amprentate (fonograma de comert sau fonograma publicata in scop comercial/librarie muzicala).

Daca detineti ambele tipuri de conturi, autentificati-va cu contul specific, in functie de tipul fonogramelor pe care doriti sa le amprentati.

In cazul in care nu mai cunoasteti datele de conectare va rugam sa ne contactati prin email.

Proceduri de amprentare prin Vericast Upload:

Pentru nelamuriri legate de procesul de amprentare va rugam sa ne contactati prin email la adresa mihai.lungu@upfr.ro sau telefonic la numarul 0731.000.432.

UPFR monitorizeaza principalele posturi Radio si TV din Romania. Lista posturilor monitorizate de UPFR poate fi consultata AICI!

Daca nu ai un cont de amprentare creat, te rugam sa soliciti crearea unui cont prin completarea formularului de mai jos:

Program de lucru

In perioada 01.06.2023 – 05.06.2023, activitatea UPFR se va desfasura dupa urmatorul program:

 • – Joi, 1 iunie, inchis
 • – Vineri, 2 iunie, doar online
 • – Luni, 5 iunie, inchis

 

Incepand de Marti, 6 iunie se revine la programul normal.

Va multumim!