Repertoriu

Pentru producătorii de muzică care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Romaniei, UPFR este organismul de gestiune colectivă unde se poate declara repertoriul. Declararea repertoriului nu este obligatorie, însă reprezintă un element care lucrează în folosul dumneavoastră.

Vă puteţi declara repertoriul la UPFR dacă aveţi calitatea de membru al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe, dar şi dacă nu aveţi acest statut.

Avantaje:

  • Obţineţi venituri din drepturi conexe pentru folosirea fonogramelor din repertoriul dumneavoastră şi declarate la UPFR de către utilizatorii care remit playlist-uri către UPFR
  • Vă repartizăm prompt veniturile care provin din utilizarea pieselor muzicale pe care le declaraţi şi asupra cărora aveţi drepturi
  • Contribuiţi la identificarea corectă şi rapidă de către UPFR în playlist-urile primite de la radiouri şi televiziuni a pieselor muzicale asupra cărora aveţi drepturi
PROCEDURA de declarare a REPERTORIULUI de către orice producator de muzică, membru sau nemembru UPFR (descarca).
Un producator de fonograme poate solicita repartizarea drepturilor conexe cuvenite numai în baza repertoriului declarat si semnarea contractului de gestionare drepturi conexe (nemembri), în conformitate cu legislaţia în vigoare.
De asemenea un producator de fonograme care nu este membru UPFR si se afla la prima declarare de repertoriu, trebuie sa faca dovada faptului ca este inscris in Registrul National de Fonograme administrat de Oficiul Roman pentru Drepturi de Autor ca producator de fonograme.
Pentru a consulta Decizia ORDA 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor faceti click aici.

PASI

1. Verificarea Producatorului de fonograme/ Reprezentantului exclusiv in Romania.
Faceti dovada statutului de Producator sau Reprezentat exclusiv in Romania prin:

  • Copie legalizata a actelor companiei, care sa ateste calitatea dumneavoastra de Producator de fonograme
  • Pentru fonogramele din repertoriul international, prezentati traducerea legalizata a contractului incheiat cu casa de discuri din strainatate, din care sa reiasa calitatea dumneavoastra de reprezentant exclusiv pe teritoriul Romaniei, autorizat sa colecteze drepturile patrimoniale conexe aferente catalogului si, respectiv, data de expirare a acestei calitati.

Observatie: Daca ati depus anterior la UPFR aceste acte doveditoare, treceti peste Pasul 1.

2. Predarea repertoriului

Depuneti la UPFR urmatoarele documente:

  • Repertoriul in format excel pus pe doua suporturi CD sau DVD cu sesiune inchisa de scriere (descarca formular). Reguli de completare a repertoriului (aici)
  • Procesul-Verbal de predare-primire a repertoriului in 2 exemplare semnate (descarca Procesul-Verbal)
  • Declaratia pe proprie raspundere privind detinerea drepturilor asupra repertoriului declarat, 1 exemplar semnat (descarca Declaratia)

Puteti depune repertoriul si online, fie prin email, fie prin completarea unui formular online. Mai multe detalii in sectiunea „Declara Repertoriul” (click aici)

*Nu este obligatoriu ca procesul verbal si declaratia pe propria raspundere sa fie si stampilate.

Atentie: Respectati formatele formularelor si completati toate campurile pentru a evita intarzierea procesului de acceptare a Repertoriului declarat.

3. Verificarea documentelor

Daca documentele sunt complete si corecte, UPFR repertoriul va fi inregistrat in baza de date repertoriu UPFR.
In cazul constatarii de lipsuri/ neconcordante in documentele depuse, veti fi contactat de reprezentantul UPFR pentru reluarea Pasului 2. Fonogramele din Repertoriul declarat de dumneavoastra vor fi luate in calcul la repartitie numai ulterior completarii corecte a Formularului de declarare si dupa clarificarea lipsurilor/neconcordantelor constatate.

4. Verificarea si rezolvarea conflictelor

Coordonatorul va informa (in scris) membrii/ nemembrii UPFR despre conflictele identificate in baza de date Repertoriu in vederea rezolvarii acestor conflicte. Conflictele nerezolvate pana la data de efectuare a unei repartitii de remuneratii vor intra in calcul pentru urmatoarea repartitie.
In cazul unui conflict pentru fonogramele din repertoriul local, producatorul de fonograme va trebui sa faca dovada produselor pe care se gasesc titlurile inregistrate, in oricare din formatele standard de comercializare (CD, MC, DVD, etc.).

In cazul unui conflict pentru fonogramele din repertoriul international, veti prezenta o traducere legalizata la Notariat dupa contractele de reprezentare a drepturilor conexe pe teritoriul României, iar mentionarea reprezentarii drepturilor conexe trebuie sa fie explicita.

5. Actualizarea Repertoriului

Trimestrial, producatorii cu repertoriul înregistrat la UPFR au obligatia actualizarii acestuia. Actualizarea repertoriului se face prin comunicarea fonogramelor care au fost scoase sau adaugate din/in repertoriul producatorului de fonograme si situatia acestora va fi comunicata in acelasi format excel in care este comunicat si repertoriul.