9ea39a5d group 157
REPERTORIU

Procedura de declarare a repertoriului

Pentru producătorii de muzică care își desfășoară activitatea pe teritoriul Romaniei, UPFR este organismul de gestiune colectivă unde se poate declara repertoriul. Declararea repertoriului nu este obligatorie, însă reprezintă un element care lucrează în folosul dumneavoastră.

Vă puteți declara repertoriul la UPFR dacă aveți calitatea de membru al Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) - Asociația pentru Drepturi Conexe, dar și dacă nu aveți acest statut.

Declararea repertoriului

Avantaje

 • Obţineţi venituri din drepturi conexe pentru folosirea fonogramelor din repertoriul dumneavoastră şi declarate la UPFR de către utilizatorii care remit playlist-uri către UPFR

 • Vă repartizăm prompt veniturile care provin din utilizarea pieselor muzicale pe care le declaraţi şi asupra cărora aveţi drepturi

 • Contribuiţi la identificarea corectă şi rapidă de către UPFR în playlist-urile primite de la radiouri şi televiziuni a pieselor muzicale asupra cărora aveţi drepturi

652e9585 group 122
021a11a3 techmate wp theme feature icon
Contract gestionare drepturi conexe

Un producător de fonograme poate solicita repartizarea drepturilor conexe cuvenite numai în baza repertoriului declarat și semnarea contractului de gestionare drepturi conexe (nemembri), în conformitate cu legislația în vigoare.

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Registrul Național de Fonograme

Un producător de fonograme care nu este membru UPFR și se află la prima declarare de repertoriu, trebuie să facă dovada faptului că este inscris în Registrul Național de Fonograme administrat de Oficiul Român pentru Drepturi de Autor ca producător de fonograme.

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Decizia ORDA

Pentru a consulta Decizia ORDA 52/2014 privind aprobarea formatelor repertoriilor faceti click pe butonul de mai jos.

Declararea Repertoriului

Declararea Repertoriului
 • 1 1

  Verificarea Producătorului de fonograme / Reprezentantului exclusiv în România.

  Faceți dovada statutului de Producător sau Reprezentat exclusiv în România prin:

  Copie legalizată a actelor companiei, care să ateste calitatea dumneavoastră de Producător de Fonograme

  Pentru fonogramele din repertoriul internațional, prezentați traducerea legalizată a contractului încheiat cu casa de discuri din străinătate, din care să reiasă calitatea dumneavoastră de reprezentant exclusiv pe teritoriul României, autorizat să colecteze drepturile patrimoniale conexe aferente catalogului și, respectiv, data de expirare a acestei calități.

  Observație: Dacă ați depus anterior la UPFR aceste acte doveditoare, treceți peste Pasul 1.

 • 2 1

  Predarea repertoriului

  Depuneți la UPFR următoarele documente:

  Repertoriul în format excel pus pe două suporturi CD sau DVD cu sesiune închisă de scriere (descarca formular). *Pentru declararea repertoriului de coproductii va rugam sa utilizati formularul special (descarca formular coproductii).

  - Reguli de completare a repertoriului de fonograme (aici).
  - Reguli de completare a repertoriului de videograme (aici).

  Procesul-Verbal de predare-primire a repertoriului în 2 exemplare semnate (descarcă Procesul-Verbal).

  Declarația pe proprie răspundere privind deținerea drepturilor asupra repertoriului declarat, 1 exemplar semnat (descarcă Declarația).

  Atentie:

  Puteti depune repertoriul si online, fie prin email, fie prin completarea unui formular online. Mai multe detalii in sectiunea “Declară Repertoriul” (click aici).

  Nu este obligatoriu ca procesul verbal si declaratia pe propria raspundere sa fie si stampilate.

  Respectati formatele formularelor si completati toate campurile pentru a evita intarzierea procesului de acceptare a Repertoriului declarat.

 • 3 1

  Verificarea documentelor

  Dacă documentele sunt complete și corecte, repertoriul va fi înregistrat în baza de date repertoriu a UPFR.

  În cazul constatării de lipsuri/ neconcordanțe în documentele depuse, veți fi contactat de reprezentantul UPFR pentru reluarea Pasului 2.

  Fonogramele din Repertoriul declarat de dumneavoastră vor fi luate în calcul la repartiție numai ulterior completării corecte a Formularului de declarare și după clarificarea lipsurilor/neconcordanțelor constatate.

 • 4 1

  Verificarea și rezolvarea conflictelor

  Coordonatorul va informa (în scris) membrii/ nemembrii UPFR despre conflictele identificate în baza de date Repertoriu în vederea rezolvării acestor conflicte. Conflictele nerezolvate până la data de efectuare a unei repartiții de remunerații vor intra în calcul pentru următoarea repartiție.

  În cazul unui conflict pentru fonogramele din repertoriul local, producătorul de fonograme va trebui să facă dovada produselor pe care se găsesc titlurile înregistrate, în oricare din formatele standard de comercializare (CD, MC, DVD, etc.).

  În cazul unui conflict pentru fonogramele din repertoriul internațional, veți prezenta o traducere legalizată la Notariat a contractelor de reprezentare a drepturilor conexe pe teritoriul României, iar menționarea reprezentării drepturilor conexe trebuie să fie explicită.

 • 5 1

  Actualizarea Repertoriului

  Trimestrial, producătorii cu repertoriul înregistrat la UPFR au obligația actualizării acestuia.

  Actualizarea repertoriului se face prin comunicarea fonogramelor care au fost scoase sau adăugate din/în repertoriul producătorului de fonograme și situația acestora va fi comunicată în același format excel în care este comunicat și repertoriul.