despre upfr

Cine
suntem?

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe este prima asociaţie profesională nonprofit a producătorilor de muzică înfiinţată în anul 1996 cu scopul de a apăra şi promova interesele profesionale, culturale şi morale ale membrilor săi în baza mandatului acordat de aceştia pentru gestionarea drepturilor lor conexe şi implicarea în activitatea de antipiraterie.

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe a fost avizată  să funcționeze ca organism de gestiune colectivă  în baza Deciziei nr.5/1997 a Directorului General O.R.D.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 121/23.03.1998.

Din 2005, UPFR este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrari sonore sau audiovizuale pentru toate organismele de gestiune colectivă beneficiare ale acestei remunerații.

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Cum funcționăm

Regulament de Organizare și Funcționare

b5d1b920 techmate wp theme group 276
021a11a3 techmate wp theme feature icon
Agenție Națională ISRC

Din anul 2006, UPFR este acreditată exclusiv pentru România ca Agenţie Naţională ISRC, conform sistemului ISO 3901:2001. UPFR generează şi administrează baza de date Repertoriu de Fonograme declarate de producătorii de muzică prin implementarea sistemului de codificare ISRC, la nivel internațional.

logo2020
iq net mic
ifpi
021a11a3 techmate wp theme feature icon
Membru afiliat IFPI

UPFR este membru afiliat IFPI (Federația Internațională a Caselor de Producție).

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Certificare ISO 3901:2001

Din septembrie 2012, UPFR este acreditată ISO 9001 de catre SRAC – membru IQNet.

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Operator de date cu caracter personal

UPFR este înregistrat ca Operator de Date cu Caracter Personal sub numărul 28876.

Acorduri de reprezentare cu organisme similare din străinătate

UPFR a încheiat până în prezent cinci contracte de reciprocitate cu organisme similare din străinătate și este în curs de încheiere de acorduri bilaterale și cu alte organisme de gestiune colectivă, membre IFPI.

Mahasz

Mahasz (Ungaria)

Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 12301/28.10.2010

Prophon upfr

Prophon (Bulgaria)

Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 5687/14.03.2011

GVL

GVL (Germania)

Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 17672/16.09.2014

zpav poland

ZPAV (Polonia)

Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 22045/10.10.2016

ppl uk

PPL (Anglia)

Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 7945/03.05.2018

upfar argoa
nota muzicala
ADPFR
dacin sara
Acorduri de reprezentare cu alte organisme de gestiune colectivă din România
UPFR
despre upfr

Ce
facem?

Uniunea are ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea fonogramelor, pe baza şi în limitele mandatului acordat de deţinătorii acestor drepturi sau în baza contractelor încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinatate, în condiţiile legii şi ale statutului UPFR.

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Colectăm remunerații

UPFR asigură transparenţa informaţiei referitoare la sumele colectate din remuneraţii prin comunicarea datelor în Darea de Seamă anuală

021a11a3 techmate wp theme feature icon
Distribuim fondurile colectate

UPFR face distribuţia sumelor colectate către titularii de drepturi, în baza criteriilor de repartiţie

b5d1b920 techmate wp theme group 276