Evenimente viitoare

Despre noi

Despre noi

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe este prima asociaţie profesională nonprofit a producătorilor de muzică înfiinţată în anul 1996 cu scopul de a apăra şi promova interesele profesionale, culturale şi morale ale membrilor săi în baza mandatului acordat de aceştia pentru gestionarea drepturilor lor conexe şi implicarea în activitatea de antipiraterie.

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe a fost avizată  să funcționeze ca organism de gestiune colectivă  în baza Deciziei nr.5/1997 a Directorului General O.R.D.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 121/23.03.1998.

UPFR este organism de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român al Drepturilor de Autor drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme. Din 2005, UPFR este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrari sonore sau audiovizuale pentru toate organismele de gestiune colectivă beneficiare ale acestei remunerații.

 

Acorduri de reprezentare cu organisme similare din strainatate

UPFR a încheiat până în prezent cinci contracte de reciprocitate cu organisme similare din străinătate și este în curs de încheiere de acorduri bilaterale și cu alte organisme de gestiune colectivă, membre IFPI.

Contractele de reciprocitate în vigoare sunt următoarele:

 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 12301/28.10.2010 încheiat cu MAHASZ (Ungaria);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 5687/14.03.2011 încheiat cu PROPHON (Bulgaria);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 17672/16.09.2014 încheiat cu GVL (Germania);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 22045/10.10.2016 încheiat cu ZPAV (Polonia);
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 7945/03.05.2018 încheiat cu PPL (Anglia).
 • Acord de reprezentare reciprocă nr. UPFR 10995/04.08.2023 încheiat cu Organizacija proizvođača fonograma Srbije – OFPS (Serbia)

 

Acorduri de reprezentare cu alte organisme de gestiune colectiva

UPFR colecteaza drepturile pentru comunicarea publica ambientala pentru operele cinematografice si alte opere audiovizuale, in numele DACIN-SARA, in baza protocolului cu nr. inreg. 455/12.01.2016.

UPFR, in calitate de organism reprezentativ in domeniul producatorilor de fonograme din Romania, colecteaza si pentru titularii de drepturi reprezentati de catre organismul Asociatia pentru Drepturile Producatorilor de Fonograme din Romania (A.D.P.F.R), pentru urmatoarele remuneratii provenite din:

 • Comunicarea publica a fonogramelor (ambiental si lucrativ)
 • Comunicarea publică a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile
 • Utilizarea fonogramelor publicate în scop comercial ori a reproducerilor acestora prin radiodifuzare de catre organismele de radiodifuziune si televiziune
 • Retransmiterea prin cablu a fonogramelor
 • Remuneratie compensatorie copie privata fonograme

Conditiile si criteriile de repartizare a sumelor intre UPFR si ADPFR reprezentand remuneratiile pentru comunicarea publica, radiodifuzarea (de catre organismele de radio si televiziune), retransmiterea prin cablu, copia privata si comunicarea publica prin intermediul serviciilor online si mobile, a fonogramelor pentru anul 2020, sunt stabilite prin protocolul nr.15.194 semnat de cele doua organisme, in data de 02.12.2020.

UPFR colecteaza prin intermediul organismului UPFAR-ARGOA, in baza protocolului tripartit semnat intre UPFR, UPFAR ARGOA si UPVR, in data de 04.12.2019, remuneratii datorate titularilor pe care ii reprezinta pentru exploatarea videogramelor, astfel:

 • Remuneratiile din retransmiterea prin cablu a videogramelor
 • Remuneratia compensatorie copie privata videograme colectata de UPFR in calitate de colector unic
ifpi ptransp

Membru afiliat IFPI

UPFR este membru afiliat IFPI (Federația Internațională a Caselor de Producție).

Agenție Națională ISRC

Din anul 2006, UPFR este acreditată exclusiv pentru România ca Agenţie Naţională ISRC, conform sistemului ISO 3901:2001. UPFR generează şi administrează baza de date Repertoriu de Fonograme declarate de producătorii de muzică prin implementarea sistemului de codificare ISRC, la nivel internațional.

isrc transp

Ce face UPFR?

Uniunea are ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea fonogramelor, pe baza şi în limitele mandatului acordat de deţinătorii acestor drepturi sau în baza contractelor încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinatate, în condiţiile legii şi ale statutului UPFR. Pentru aceasta, UPFR:

 • asigură obţinerea acreditării în conformitate cu prevederile Legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe (Legea Nr. 8/ 1996 modificată şi completată);
 • autorizează prin emitere de licenţe neexclusive sau interzice utilizarea fonogramelor potrivit mandatului încredinţat;
 • adoptă reguli de repartiţie în baza hotarârilor adoptate de Adunarea Generală sau deciziilor Consiliului Director, reguli conforme cu dispoziţiile legale naţionale si cu obligatiile decurgând din tratatele internaţionale la care România este parte;
 • elaborează norme tarifare şi metodologice referitoare la obligatiile utilizatorilor de fonograme potrivit procedurilor legale în vigoare;
 • colectează şi repartizează, pe baza egalitaţii de tratament, drepturile patrimoniale rezultate din copia privată, radiodifuzare (emitere radio şi transmitere TV), comunicare publică, punere la dispoziţia publicului, închiriere şi împrumut, retransmitere prin cablu, reproducere în scopul radiodifuzării, comunicării către public şi punerii la dispoziţia publicului şi orice alt mod susceptibil conform legii a se supune gestiunii colective a drepturilor producătorilor precum şi din acele surse încredinţate prin mandat special de titulari;
 • solicită utilizatorilor informaţii şi documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor precum şi cele ce constituie baza de repartiţie, desfasurând inclusiv activitate de monitorizare a comunicării publice sau radiodifuzării fonogramelor;
 • poate opera în numele altor titulari ale căror drepturi fac obiectul aceloraşi exploatări ca a celor deţinute de membrii UPFR, în baza reglementarilor în vigoare sau în baza şi în limitele exprese ale mandatului acordat de titularii în cauză sau de reprezentanţii legitimi ai acestora.

 

Colectăm remunerații

UPFR colectează remunerațiile datorate producătorilor de fonograme pentru sursele de colectare Radio, TV, Internet, Cablu, Copie Privată și Comunicare Publică. De asemenea UPFR colectează remunerațiile datorate pentru Reproducerea fonogramelor pentru membrii care i-au acordat mandat în acest sens.

Începând cu anul 2016, UPFR colectează și remunerațiile pentru Comunicarea Publică datorate autorilor de opere cinematografice și alte opere audiovizuale în numele DACIN-SARA.

Cuantumul remuneraţiei specifice fiecărei utilizări este stabilit prin deciziile ORDA în vigoare.

Colectăm în calitate organism de gestiune colectivă desemnat drept de unic colector şi remuneraţia compensatorie pentru Copia Privată prevăzută de lege pentru operele susceptibile de a fi reproduse prin înregistrări sonore sau audiovizuale pe orice tip de suport.

Modalitățile prin care UPFR colectează aceste remunerații sunt:

 1. Prin intermediul Consultanțiilor Licențiere pentru Radio, TV, Internet, Cablu și Copie Privată, și prin intermediul Inspectorilor de Teren, Inspectorilor Recuperare Debite, Inspectorului Conturi Speciale și a Coordonatorilor Regionali în cazul Comunicării Publice – vezi lista completă în secțiunea contact.
 2. Informarea directă pe site-ul propriu și pe pagina de facebook a uniunii.
 3. Posibilitatea gestionării rapide a contului fiecărui utilizator în Platforma Online a UPFR.
 4. Informări și notificări trimise prin email și poștă.
 5. Prin protocoale semnate cu Poliția Română și o parte a Polițiile Locale pentru informarea utilizatorilor.

UPFR asigură transparenţa informaţiei referitoare la sumele colectate din remuneraţii prin comunicarea datelor în Darea de seamă anuală – vezi Rapoarte anuale.

 

Distribuim fondurile colectate

UPFR face distribuţia sumelor colectate către titularii de drepturi, în baza criteriilor de repartiţie – vezi Politica Generala de Repartite.

Distribuţia veniturilor către beneficiarii de drepturi are loc de trimestrial.

UPFR asigură transparenţa informaţiei referitoare la repartizarea remuneraţiilor colectate prin comunicarea datelor în Darea de seamă anuală – vezi Rapoarte anuale.

AMPRENTARE REPERTORIU

Ce este BMAT Vericast?

BMAT este companie de renume specializată în servicii de monitorizare a muzicii difuzate de posturile radio și TV (și nu numai, inclusiv alte servicii unde muzica este utilizată în domeniul ambiental), acoperind atât cataloage naționale, cât și internaționale.

Conform deciziei AGA nr. 9114/23.06 2021, incepand cu 01.07.2021, UPFR utilizeaza rapoartele de monitorizare BMAT in distributia remuneratiilor colectate. In acest caz este important ca repertoriul dumneavoastra sa fie amprentat in baza de date BMAT.

Pe de o parte, procesul de amprentare este unul gratuit ce presupune un efort minim din partea dumneavoastra, pe de alta parte de el depinde gradul de identificare al repertoriului dumneavoastra cat si banii distribuiti de UPFR, in perioada urmatoare, in baza acestui repertoriu.

Rapoartele de monitorizare pentru aceste canale vor fi incarcate in sistemul de distributie, iar datele din aceste rapoarte vor fi comparate cu baza de date Repertoriu din gestiunea UPFR.

Astfel, pentru a avea o identificare cat mai buna a fonogramelor, va rugam sa amprentati  in baza de date BMAT fonogramele ale caror drepturi le detineti.

Pentru realizarea procesului de amprentare, BMAT ofera mai multe solutii, diferentiate in functie de categoriile si numarul de fonograme, solutii enumerate mai jos:

 • – Amprentare prin Vericast Upload (gratuit, pentru toti producatorii)
 • – Amprentare prin FTP (doar pentru producatorii care detin un abonament Vericast)*

*Amprentarea prin FTP este recomandata pentru producatorii care detin cataloage mari si se poate efectua si prin intermediul UPFR (gratuit) sub conditia ca fiecare producator sa puna la dispozitia UPFR fisierele audio si fisierul excel completat cu metadatele corespunzatoare.

Vezi beneficiile utilizarii serviciilor platite Vericast BMAT (click aici).

Amprentarea se realizeaza in conturi distincte, in functie de tipul fonogramei amprentate (fonograma de comert sau fonograma publicata in scop comercial/librarie muzicala).

Daca detineti ambele tipuri de conturi, autentificati-va cu contul specific, in functie de tipul fonogramelor pe care doriti sa le amprentati.

In cazul in care nu mai cunoasteti datele de conectare va rugam sa ne contactati prin email.

Proceduri de amprentare prin Vericast Upload:

Pentru nelamuriri legate de procesul de amprentare va rugam sa ne contactati prin email la adresa mihai.lungu@upfr.ro sau telefonic la numarul 0731.000.432.

UPFR monitorizeaza principalele posturi Radio si TV din Romania. Lista posturilor monitorizate de UPFR poate fi consultata AICI!

Daca nu ai un cont de amprentare creat, te rugam sa soliciti crearea unui cont prin completarea formularului de mai jos:

Program de lucru

In perioada 01.06.2023 – 05.06.2023, activitatea UPFR se va desfasura dupa urmatorul program:

 • – Joi, 1 iunie, inchis
 • – Vineri, 2 iunie, doar online
 • – Luni, 5 iunie, inchis

 

Incepand de Marti, 6 iunie se revine la programul normal.

Va multumim!