Search
Close this search box.

Licența de comunicare publică în scop lucrativ

Licenţa de utilizare a muzicii în scop lucrativ emisă de UPFR se acordă persoanelor juridice şi persoanelor fizice autorizate pentru fiecare activitate şi punct de lucru în care folosesc muzica în public. Licenţa nu este transferabilă. Puteţi opta pentru o perioadă de valabilitate a licenţei de până la 1 an, cu posibilitate de prelungire.

people watching concert

Atenție

De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022. UPFR mentioneaza ca articolul din toate contractele aflate in vigoare dupa data de 4 aprilie 2022 care face referire la penalitati, este asumat ca fiind modificat de catre UPFR, in sensul calcularii oricarei penalitati dupa aceasta data cu aplicarea dobanzii legale.

Ai Deja licență?

Accesează platforma online!

Nu ai licență?

Solicită licența!

Detalii Licență

Licenţa UPFR de utilizare a muzicii în scop lucrativ este specifică utilizatorilor care folosesc muzica drept resursă indispensabilă în activitate (spectacol, discotecă, club, cabaret, activitati de dj, scoli de dans, bar cu program night club, videotecă, sală gimnastică ritmică, aerobic, zumba aerobic, kangoo jump etc.) Licenţa vă oferă dreptul să difuzaţi muzică în spaţii închise sau deschise unde are acces publicul şi care sunt menţionate în licenţă.

Potrivit Deciziei ORDA Nr. 113/2006, UPFR este desemnat drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor.

În calitate de utilizator aveţi obligaţia legală de a solicita licenţă pentru utilizarea muzicii din partea UPFR, care are calitatea de organism de gestiune colectivă pentru drepturilor conexe ale producătorilor de muzică (procedura de obținere a licenței de comunicare publică în scop lucrativ). Pentru informații suplimentare vă rugăm să consultați deciziile ORDA de mai jos.

Cadrul legal general

Legea Nr. 8/ 1996 consolidata (Legea Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe Dreptului de Autor), modificata si completata prin Legea Nr. 69/2022.

Informații utile

ATENTIE!!! De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.

Metodologia în vigoare scop lucrativ

Decizia ORDA Nr. 35/2024, publicata in Monitorul Oficial Nr. 159/27.02.2024. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Act in vigoare. Vizualizeaza/Descarca

Decizia ORDA Nr. 35/2023, publicata in Monitorul Oficial Nr. 133/16.02.2023. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Act in vigoare. Vizualizeaza/Descarca

Decizia ORDA Nr. 6/2022, publicata in Monitorul Oficial Nr. 149/15.02.2022. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Act in vigoare. Vizualizeaza/Descarca

Decizia ORDA Nr. 60/2019, publicata in Monitorul Oficial Nr. 467/10.06.2019. Actul include categoriile de utilizatori şi valorile remuneratiei pentru difuzarea muzicii în scop ambiental si lucrativ. Vizualizeaza/Descarca

Metodologia de colectare a remuneraţiilor – Decizia ORDA Nr. 10/2016, publicată în Monitorul Oficial Nr. 146/ 25.02.2016.  Vizualizează/Descarcă

Metodologia de colectare a remuneraţiilor – Decizia ORDA Nr. 189/2013, publicată în Monitorul Oficial Nr. 788/ 16.12.2013. Vizualizează/Descarcă

Metodologia de colectare a remuneraţiilor – Decizia ORDA Nr. 399/2006, publicată în Monitorul Oficial Nr. 982/ 08.12.2006. Vizualizează/Descarcă

Metodologia privind reproducerea fonogramelor – Decizia ORDA Nr. 192/2007, publicată în Monitorul Oficial Nr. 382/ 06.06.2007. Vizualizează/Descarcă

Licenţa de utilizare a muzicii în scop lucrativ va fi solicitată de utilizatori pentru următoarele activităţi:

1. Eveniment, spectacol, turneu, campanie etc. de diferite tipuri, cu coloană sonoră – licenţa trebuie solicitată de către organizatori

2. Club, bar, discotecă, videotecă, restaurant (cu program de varietăţi), cabaret, spaţiu în care funcţionează tonomat, karaoke, jukebox, multimedia, asimilate.
3. DJ

Remuneraţiile in vigoare aferente licenţei UPFR sunt prevazute in Decizia ORDA 35/2024, publicata in Monitorul Oficial Nr. 159/27.02.2024 – click aici.

Lista de utilizatori şi remuneraţiile sunt preluate din Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial, publicată în Monitorul Oficial Nr. 146/2016 prin Decizia Nr. 10/ 2016 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor – click aici.

Lista de utilizatori şi remuneraţiile sunt preluate din Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial, publicată în Monitorul Oficial Nr. 788/2013 prin Decizia Nr. 189/ 2013 a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor – click aici.

Daca aveti cunostinta de utilizatori care nu respecta prevederile legale, va rugam respectuos sa ne comunicati, urmand ca UPFR sa ia masurile necesare.

Paşi necesari:

1. Completaţi Contractul (descărcaţi Contractul şi Anexa) şi consultaţi Instrucţiuni de completare.

2. Trimiteţi Contractul în 2 exemplare originale semnate şi ştampilate către Departamentul Ambiental (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Sector 1, Bucureşti) sau inspectorului care se ocupă de judeţul dumneavoastră. Veţi primi înapoi un exemplar original semnat şi ştampilat de UPFR.

3. Primiţi Înştiinţare de Plată întocmită conform datelor completate de dumneavoastră în declaraţie sau contract. Valoarea pe care o plătiţi este obţinută prin preluarea sumei minime prevăzute de metodologie. Diferenţele provenite din Rapoartele financiare se vor factura ulterior.

4. Achitaţi remuneraţia specificată în Înştiinţarea de Plată.

Plata remuneraţiei se va efectua în maxim 5 zile de la primirea Înştiinţării de Plată astfel:

1. Prin OP în contul UPFR – IBAN RO92RNCB0070153249250001 deschis la BCR, sucursala Pipera, in contul UPFR- IBAN RO59BTRL04801205551670XX deschis la Banca Transilvania sucursala 1 Mai (nu uitati sa specificati pe OP seria si numarul Instiintarii de Plata) sau in contul UPFR- IBAN RO66BRDE445SV20971204450 deschis la BRD – Sucursala Dorobanţi

2. Prin depunere de numerar la orice sucursala BRD sau BT in conturile UPFR specificate mai sus (nu uitati sa specificati seria si numarul Instiintarii de Plata)

3. Plata cash la Inspectorii UPFR – in judetele in care avem Inspectori care au chitantiere; veti primi de la Inspector chitanta in momentul efectuarii platii.

4. Plata cash la sediul UPFR din Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Sector 1.


Veţi primi un exemplar original al Licenţei si Factura Fiscala.
UPFR emite sau prelungeşte Licenţa neexclusivă începând cu data pentru care s-a efectuat plata. UPFR eliberează licenţa numai după efectuarea plăţii de la pasul 4. (Dacă este cazul să prelungiţi licenţa, solicitaţi prelungirea acesteia cu minim 5 zile înaintea expirării.)

Atentie !

Daca platiti conform punctului 4 de mai sus si nu primiti chitanta sau daca nu ati primit factura fiscala, va rugam sa ne contactati de urgenta la tel 021.222.20.45/6/7/8, fax 021.222.20.43 sau email ambiental@upfr.ro.

Paşi complementari:

1. Completaţi şi expediaţi Raportul Financiar către UPFR aferent perioadei pentru care aţi avut licenţă în primele 5 zile din luna următoare expirării licenţei, pentru calcularea diferenţelor care provin din valoarea procentuală (descărcaţi formularul Raportul Financiar).

2. Primiţi Înştiinţare de Plată sau Factura Fiscală pentru diferenţa de plată. Achitaţi valoarea specificată în aceasta.

Puteţi depune Raportul Financiar online aici, ca document scanat după un original semnat şi stampilat. Originalul îl trimiteţi ulterior către UPFR prin poştă, curierat rapid, îl depuneţi personal la sediul UPFR din Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Sector 1, Bucureşti sau îl înmânaţi inspectorului UPFR alocat.

Valoarea taxei depinde de tipul de activitate în care se folosește muzica, de zona rurală/urbană a punctului de lucru și de alte criterii. La taxele menționate se adaugă TVA-ul în vigoare la data plății. Deschideți documentul atașat pentru fiecare tip de activitate și consultați taxele.

Pentru evenimente, spectacole, turnee etc, licența se eliberează pe eveniment sau pentru o serie de evenimente.

Daca te incadrezi in categorie pub, bar, club etc (a doua categorie detaliata mai jos), poti opta pentru o perioada de valabilitate de pana la 12 luni, cu posibilitate de prelungire.

Licența pentru DJ se eliberează doar pentru perioade succesive de 1 an.

Remunerațiile aferente licenței UPFR se stabilesc prin intermediul Deciziei ORDA 35/2024,  Deciziei ORDA 35/2023, Deciziei ORDA 6/2022, Deciziei ORDA  60/2019,  din Metodologia privind comunicarea publică în scop lucrativ publicată în Monitorul Oficial 146/25.02.2016.

Ai nevoie de alte informații?

Alte Tipuri de Licențe

Te-ar putea interesa și alte tipuri de licențe

Copia Privată

Remunerația pentru copie privată

Din anul 2009, conform Deciziei ORDA 86/2009, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Retransmitere prin cablu

Licența de retransmitere prin cablu

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, UPFR este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Radio

Licența Radio

Potrivit Deciziei ORDA nr. 12/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea acestora de catre organismele de radiodifuziune.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

TV

Licența TV

Potrivit Deciziei ORDA nr. 154/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe
wpChatIcon
wpChatIcon
AMPRENTARE REPERTORIU

Ce este BMAT Vericast?

BMAT este companie de renume specializată în servicii de monitorizare a muzicii difuzate de posturile radio și TV (și nu numai, inclusiv alte servicii unde muzica este utilizată în domeniul ambiental), acoperind atât cataloage naționale, cât și internaționale.

Conform deciziei AGA nr. 9114/23.06 2021, incepand cu 01.07.2021, UPFR utilizeaza rapoartele de monitorizare BMAT in distributia remuneratiilor colectate. In acest caz este important ca repertoriul dumneavoastra sa fie amprentat in baza de date BMAT.

Pe de o parte, procesul de amprentare este unul gratuit ce presupune un efort minim din partea dumneavoastra, pe de alta parte de el depinde gradul de identificare al repertoriului dumneavoastra cat si banii distribuiti de UPFR, in perioada urmatoare, in baza acestui repertoriu.

Rapoartele de monitorizare pentru aceste canale vor fi incarcate in sistemul de distributie, iar datele din aceste rapoarte vor fi comparate cu baza de date Repertoriu din gestiunea UPFR.

Astfel, pentru a avea o identificare cat mai buna a fonogramelor, va rugam sa amprentati  in baza de date BMAT fonogramele ale caror drepturi le detineti.

Pentru realizarea procesului de amprentare, BMAT ofera mai multe solutii, diferentiate in functie de categoriile si numarul de fonograme, solutii enumerate mai jos:

  • – Amprentare prin Vericast Upload (gratuit, pentru toti producatorii)
  • – Amprentare prin FTP (doar pentru producatorii care detin un abonament Vericast)*

*Amprentarea prin FTP este recomandata pentru producatorii care detin cataloage mari si se poate efectua si prin intermediul UPFR (gratuit) sub conditia ca fiecare producator sa puna la dispozitia UPFR fisierele audio si fisierul excel completat cu metadatele corespunzatoare.

Vezi beneficiile utilizarii serviciilor platite Vericast BMAT (click aici).

Amprentarea se realizeaza in conturi distincte, in functie de tipul fonogramei amprentate (fonograma de comert sau fonograma publicata in scop comercial/librarie muzicala).

Daca detineti ambele tipuri de conturi, autentificati-va cu contul specific, in functie de tipul fonogramelor pe care doriti sa le amprentati.

In cazul in care nu mai cunoasteti datele de conectare va rugam sa ne contactati prin email.

Proceduri de amprentare prin Vericast Upload:

Pentru nelamuriri legate de procesul de amprentare va rugam sa ne contactati prin email la adresa mihai.lungu@upfr.ro sau telefonic la numarul 0731.000.432.

UPFR monitorizeaza principalele posturi Radio si TV din Romania. Lista posturilor monitorizate de UPFR poate fi consultata AICI!

Daca nu ai un cont de amprentare creat, te rugam sa soliciti crearea unui cont prin completarea formularului de mai jos:

Program de lucru

In perioada 01.06.2023 – 05.06.2023, activitatea UPFR se va desfasura dupa urmatorul program:

  • – Joi, 1 iunie, inchis
  • – Vineri, 2 iunie, doar online
  • – Luni, 5 iunie, inchis

 

Incepand de Marti, 6 iunie se revine la programul normal.

Va multumim!