Licența de retransmitere prin cablu

Detalii Licență

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, U.P.F.R este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului anterior începerii actvităţii de retransmitere. Obţinerea de licenţă neexclusivă din partea unui organism de gestiune colectivă nu exclude obligativitatea legală a utilizatorului de a obţine licenţă din partea tuturor organismelor care reprezintă ceilalţi titulari de drepturi.

Consultaţi Metodologia în vigoare

Termeni definiţi în Metodologie:

Utilizare – “În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înţelege retransmiterea simultană, nealterată, integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale, cu sau fara fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune destinate recepţionării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor şi a fonogramelor.” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.1)

Utilizator – “Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, aşa cum a fost definit la pct. 1.” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.2)

Documente

Link-uri utile:

Tipuri de utilizatori cablu

Utilizatorii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital,

Share me!
0 comments

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței de retransmitere prin cablu

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25%

Share me!
0 comments

Procedura de obținere a licenței de retransmitere prin cablu

Pași: 1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei. 2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la

Share me!
0 comments

Metodologia retransmitere cablu în vigoare

Metodologia pentru retransmitere prin cablu Decizia ORDA nr. 327 din 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea

Share me!
0 comments
Share me!