...

Evenimente viitoare

Licența de retransmitere prin cablu

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, UPFR este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

person holding black remote control

Atenție

De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022. UPFR mentioneaza ca articolul din toate autorizatiile licenta aflate in vigoare dupa data de 4 aprilie 2022 care face referire la penalitati, este asumat ca fiind modificat de catre UPFR, in sensul calcularii oricarei penalitati dupa aceasta data cu aplicarea dobanzii legale.

Ai Deja licență?

Accesează platforma online!

Nu ai licență?

Solicită licența!

Detalii Licență

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului anterior începerii actvităţii de retransmitere. Obţinerea de licenţă neexclusivă din partea unui organism de gestiune colectivă nu exclude obligativitatea legală a utilizatorului de a obţine licenţă din partea tuturor organismelor care reprezintă ceilalţi titulari de drepturi.

Termeni definiţi în Metodologie:

Utilizare – “În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înţelege retransmiterea simultană, nealterată, integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale, cu sau fara fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune destinate recepţionării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor şi a fonogramelor.” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.1)

Utilizator – “Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, aşa cum a fost definit la pct. 1.” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.2)

Documente

 – Licenta Cablu (vizualizeaza)

Cadrul legal general

Legea Nr. 8/ 1996 consolidata (Legea Dreptului de Autor şi a Drepturilor Conexe Dreptului de Autor), modificata si completata prin Legea Nr. 69/2022.

Informații utile

Metodologia pentru retransmitere prin cablu

  • Decizia ORDA nr. 327 din 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, publicată în Monitorul Oficial Nr. 861/22.12.2010 potrivit Deciziei civile CAB nr. 263 A din 16.11.2010  Vizualizează
  •  
  • Decizia ORDA nr. 79/2014 avand ca obiect desemnarea UPFR drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu incepand cu 31 iulie 2014. Vizualizează
  •  
  • Decizia ORDA nr. 338 din 2010 avand ca obiect desemnarea UPFR drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu Vizualizează

Utilizatorii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune destinate recepţionării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor şi a fonogramelor.

Consultaţi Metodologia în vigoare

Daca aveti cunostinta de utilizatori care nu respecta prevederile legale, va rugam respectuos sa ne comunicati, urmand ca UPFR sa ia masurile necesare.

Pași:

1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei.

2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului  și copia Avizului de retransmitere prin cablu de la CNA către UPFR, Departamentul Cablu, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, București, în atenția Responsabilului de Colectare Cablu. Pentru operativitate, vă rugăm să trimiteți aceste documente și scanate, la adresa de email cablu@upfr.ro.

3. Veți primi prin curier/poștă Autorizația-Licența pentru Retransmiterea prin Cablu, în două exemplare. Vă rugăm să ne trimiteți înapoi un exemplar semnat și stampilat.

4. Lunar completați și expediați Raportul Lunar Cablu, completat, semnat și ștampilat către Responsabilul de Colectare Cablu,  până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care a fost întocmit, prin poștă, fax sau email.

5. Primiți Factura Fiscală întocmită pe baza Raportului Lunar Cablu prin email.

6. Achitați remunerația specificată în Factura Fiscală. Plata remunerației se va efectua, până pe data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată, în contul UPFR – IBAN RO59BTRL04801205551670XX deschis la Banca Transilvania, Sucursala Chibrit sau in contul UPFR – IBAN RO92RNCB0070153249250001 deschis la BCR Pipera. În cazul depășirii acestei date se vor calcula penalități de întârziere (Art 9 din Decizia ORDA nr. 327 din 2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 861 din 22/12/2010).

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25% din baza de calcul declarata prin raport lunar de către utilizator. Baza de calcul a remuneraţiei este constituită din totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau de televiziune, fără TVA, dacă este cazul, iar în lipsa veniturilor, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare.

Lunar, până în data de 15 a fiecărei luni, utilizatorii vor înainta un raport aferent lunii anterioare, cuprinzând numărul de abonaţi, valoarea abonamentului şi baza de calcul pentru fiecare tip de abonament diferit.

Remuneraţia se plăteşte lunar până la data de 20 a lunii următoare celei pentru care este datorată, în baza facturii emise de UPFR. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează UPFR penalităţi  echivalente cu dobanda de referință a Băncii Naționale a României, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de întârziere.

Ai nevoie de alte informații?

Alte Tipuri de Licențe

Te-ar putea interesa și alte tipuri de licențe

Copia Privată

Remunerația pentru copie privată

Din anul 2009, conform Deciziei ORDA 86/2009, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Comunicare Publică

Tipuri de licențe pentru comunicare publică

Tipuri de licențe pentru comunicare publică.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

Radio

Licența Radio

Potrivit Deciziei ORDA nr. 12/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea acestora de catre organismele de radiodifuziune.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe

TV

Licența TV

Potrivit Deciziei ORDA nr. 154/2012, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea de către organismele de televiziune a fonogramelor.

Află mai multe

Pentru vizualizare apasă pe butonul de mai jos.
Află mai multe
AMPRENTARE REPERTORIU

Ce este BMAT Vericast?

BMAT este companie de renume specializată în servicii de monitorizare a muzicii difuzate de posturile radio și TV (și nu numai, inclusiv alte servicii unde muzica este utilizată în domeniul ambiental), acoperind atât cataloage naționale, cât și internaționale.

Conform deciziei AGA nr. 9114/23.06 2021, incepand cu 01.07.2021, UPFR utilizeaza rapoartele de monitorizare BMAT in distributia remuneratiilor colectate. In acest caz este important ca repertoriul dumneavoastra sa fie amprentat in baza de date BMAT.

Pe de o parte, procesul de amprentare este unul gratuit ce presupune un efort minim din partea dumneavoastra, pe de alta parte de el depinde gradul de identificare al repertoriului dumneavoastra cat si banii distribuiti de UPFR, in perioada urmatoare, in baza acestui repertoriu.

Rapoartele de monitorizare pentru aceste canale vor fi incarcate in sistemul de distributie, iar datele din aceste rapoarte vor fi comparate cu baza de date Repertoriu din gestiunea UPFR.

Astfel, pentru a avea o identificare cat mai buna a fonogramelor, va rugam sa amprentati  in baza de date BMAT fonogramele ale caror drepturi le detineti.

Pentru realizarea procesului de amprentare, BMAT ofera mai multe solutii, diferentiate in functie de categoriile si numarul de fonograme, solutii enumerate mai jos:

  • – Amprentare prin Vericast Upload (gratuit, pentru toti producatorii)
  • – Amprentare prin FTP (doar pentru producatorii care detin un abonament Vericast)*

*Amprentarea prin FTP este recomandata pentru producatorii care detin cataloage mari si se poate efectua si prin intermediul UPFR (gratuit) sub conditia ca fiecare producator sa puna la dispozitia UPFR fisierele audio si fisierul excel completat cu metadatele corespunzatoare.

Vezi beneficiile utilizarii serviciilor platite Vericast BMAT (click aici).

Amprentarea se realizeaza in conturi distincte, in functie de tipul fonogramei amprentate (fonograma de comert sau fonograma publicata in scop comercial/librarie muzicala).

Daca detineti ambele tipuri de conturi, autentificati-va cu contul specific, in functie de tipul fonogramelor pe care doriti sa le amprentati.

In cazul in care nu mai cunoasteti datele de conectare va rugam sa ne contactati prin email.

Proceduri de amprentare prin Vericast Upload:

Pentru nelamuriri legate de procesul de amprentare va rugam sa ne contactati prin email la adresa mihai.lungu@upfr.ro sau telefonic la numarul 0731.000.432.

UPFR monitorizeaza principalele posturi Radio si TV din Romania. Lista posturilor monitorizate de UPFR poate fi consultata AICI!

Daca nu ai un cont de amprentare creat, te rugam sa soliciti crearea unui cont prin completarea formularului de mai jos:

Program de lucru

In perioada 01.06.2023 – 05.06.2023, activitatea UPFR se va desfasura dupa urmatorul program:

  • – Joi, 1 iunie, inchis
  • – Vineri, 2 iunie, doar online
  • – Luni, 5 iunie, inchis

 

Incepand de Marti, 6 iunie se revine la programul normal.

Va multumim!

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.