Licența de retransmitere prin cablu

Detalii Licență

Potrivit Deciziei ORDA nr. 79/2014 începând cu data de 31 iulie 2014, UPFR este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru retransmiterea prin cablu a fonogramelor.

Obligativitatea de a solicita licenţă revine utilizatorului anterior începerii actvităţii de retransmitere. Obţinerea de licenţă neexclusivă din partea unui organism de gestiune colectivă nu exclude obligativitatea legală a utilizatorului de a obţine licenţă din partea tuturor organismelor care reprezintă ceilalţi titulari de drepturi.

Consultaţi Metodologia în vigoare

Termeni definiţi în Metodologie:

Utilizare – “În sensul prezentei metodologii, prin utilizare se înţelege retransmiterea simultană, nealterată, integrală prin fir, prin cablu, prin fibră optică sau prin orice alt procedeu similar ori printr-un sistem de radiodifuzare prin unde ultrascurte, pentru recepţionarea de către public a unei transmisii iniţiale, cu sau fara fir, prin satelit, inclusiv prin sistem digital, de servicii de programe de radiodifuziune şi/sau televiziune destinate recepţionării de către public a operelor muzicale, operelor cinematografice sau altor opere audiovizuale, operelor scrise, operelor din domeniul artelor vizuale, a videogramelor şi a fonogramelor.” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.1)

Utilizator – “Utilizator, în sensul prezentei metodologii, este persoana fizică sau persoana juridică ce realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital, aşa cum a fost definit la pct. 1.” (Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 327/2010, Pct.2)

Documente

Link-uri utile:

Tipuri de utilizatori cablu

Utilizatorii sunt persoanele fizice sau juridice care realizează activităţi de retransmitere prin cablu sau prin satelit, inclusiv prin sistem digital,

Valoarea remunerației pentru obținerea licenței de retransmitere prin cablu

Valoarea remuneraţiei cuvenite producătorilor de fonograme si colectate de organismul de gestiune colectivă, conform Metodologiei în vigoare, este de 0,25%

Procedura de obținere a licenței de retransmitere prin cablu

Pași: 1. Completați Cererea pentru obtinerea licentei. 2. Expediați Cererea pentru obtinerea licentei împreună cu copia Certificatului de înregistrare la

Metodologia retransmitere cablu în vigoare

Metodologia pentru retransmitere prin cablu Decizia ORDA nr. 327 din 2010 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea