Protecția Datelor Personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(pentru afişare pe pagina web sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR), cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Sector 2, având C.I.F. 9670110, Atribut fiscal RO, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: gestiune economico-financiare si administrative, emitere autorizaţii/licenţe, colectare de debite/recuperare creanţe.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea urmând să fie folosite în scopuri de gestiune economico-financiare si administrative, emitere autorizaţii/licenţe, colectare de debite/recuperare creanţe.

Refuzul dumneavoastră determină neutilizarea datelor pe care ni le-aţi furnizat.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii şi împuterniciţii operatorului de date cu caracter personal.

În fiecare pagină unde vă solicităm informaţii personale, va exista un link (o legătură) prin intermediul căreia veţi fi întrebat (ă):

Doriţi să primiţi informaţii despre serviciile, evenimentele etc. oferite de UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR)?
□ DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la UNIUNEA PRODUCATORILOR DE FONOGRAME DIN ROMANIA (UPFR), cu sediul social în Bucureşti, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Sector 2.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.