Termeni și Condiții

Termeni şi condiţii utilizare site
Pentru utilizarea acestui site este necesar să citiţi şi să acceptaţi termenii şi condiţiile de mai jos. Vizitarea în continuare a acestui site presupune că sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile de mai jos.

Drepturi de autor şi mărci înregistrate
Drepturile de proprietate intelectuală asupra întregului conţinut al site-ului, incluzând fără limitare toate textele, imaginile, elementele grafice, animaţiile, elementele video, sunet etc.), software, formulare ataşate şi alte elemente similare (Conţinutul), aparţin în exclusivitate Uniunii Producătorilor de Fonograme din România, denumită în continuare UPFR, sau/și partenerilor săi.

Folosirea conţinutului acestui site fără acordul scris al UPFR este interzisă şi se pedepseşte conform legilor în vigoare. Orice conţinut care constă într-o marcă, logo sau marcă industrială reprezintă marcă înregistrată a cărei utilizare este strict interzisă fără permisiunea în scris a titularului mărcii.

Confidenţialitate
UPFR nu va colecta nicio informaţie sau dată care permite identificarea persoanelor fizice (de exemplu: nume, adresă, număr de telefon sau adresă de poştă electronică – “Date Personale”) prin intermediul site-ului, în afara cazului în care aceste informaţii ne sunt oferite în mod voluntar de către utilizatorii site-ului. Această furnizare voluntară de informaţii va fi considerată şi va reprezenta consimţământul dumneavoastră expres ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de UPFR în conformitate cu termenii prezentei Politici de Confidenţialitate. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră să nu fie colectate, vă rugăm să nu ni le furnizaţi. Dacă doriţi ca datele dumneavoastră personale să fie scoase din baza de date, ne puteţi indica oricând acest lucru, prin contactarea noastră la adresa secretariat@upfr.ro Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteţi pe acest site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidenţiale şi neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.

Limitarea responsabilităţii
Utilizarea acestui site reprezintă în totalitate opţiunea dumneavoastră. UPFR sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzatoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură (inclusiv daune provocate de viruşi care ar putea sa vă infecteze computerul, alte elemente sau acţiuni care pot provoca daune, specifice Internetului şi tehnologiilor digitale, inclusiv violarea securităţii informaţiilor) rezultate în urma accesării sau utilizării acestui site sau descărcării oricărui material, informaţii, text, imagini video sau materiale audio de pe acest site. Deşi va depune toate eforturile în acest sens, UPFR nu garantează că funcţionarea site-ului şi a serverelor va fi neîntreruptă şi lipsită de erori, respectiv că utilizarea site-ului este lipsită de riscuri.

UPFR are dreptul exclusiv de a stabili conţinutul şi forma acestui site şi de a-l modifica în orice moment, fără îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile, fără a cere vreun acord şi fără ca pentru aceasta (modificarea) să poată fi obligat să răspundă oricând, către oricine şi în orice condiţii.

Lipsa garanţiilor
Întreg conţinutul acestui site poate fi modificat şi vă este oferit “ca atare”, fără a se oferi nicio garanţie de niciun fel, fie aceasta expresă sau implicită.

Link-uri către site-urile unei terţe părţi
Site-ul poate conţine link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părţi decât UPFR. Astfel de link-uri vă sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veţi dori aceasta. UPFR nu controlează şi nu este răspunzător pentru conţinutul şi condiţiile de confidenţialitate sau securitate şi de funcţionalitatea acestor site-uri care se accesează prin link-uri. Fără a se limita la cele mai sus menţionate, UPFR îşi declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri: încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terţe părţi, sunt inexacte, incomplete sau conţin informatii înşelătoare, nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop, nu oferă o securitate adecvată, conţin viruşi sau alte elemente cu caracter distructiv; sau sunt licenţioase sau calomnioase. UPFR nu autorizează conţinutul sau orice alte produse şi servicii prevăzute pe astfel de site-uri. Dacă intraţi printr-un link pe astfel de site-uri, aceasta reprezintă în întregime opţiunea dumneavoastră.

Utilizarea site-ului
În timpul utilizării site-ului şi a serviciilor sale, Dumneavoastră, utilizatorul, vă angajaţi să respectaţi legile în vigoare şi să nu desfăşuraţi activităţi de tip cracking, hacking sau altele similare, care pun în pericol buna funcţionare a site-ului, a serverului, securitatea informaţiilor etc.; vă angajaţi să nu modificaţi, copiaţi, distribuiţi, transmiteţi, afişaţi, publicaţi, reproduceţi, creaţi produse derivate sau să vindeţi orice fel de informaţii sau servicii obţinute prin intermediul site-ului; vă angajaţi să suportaţi orice costuri adiţionale legate de utilizarea site-ului, cum ar fi cele solicitate de furnizorii de servicii telefonice şi de servicii Internet.

Modificări
UPFR îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile de faţă, fără vreo notificare prealabilă. Modificările vor fi afişate în această pagină şi vor avea efect imediat. Utilizarea site-ului după efectuarea oricăror modificări înseamnă acceptarea implicită a acestora de către dumneavoastră.

Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanţele competente din România vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile “Termeni şi Condiţii” şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste “Termeni şi Condiţii” şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.

Copyright © Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR). Toate drepturile rezervate.