Licența pentru internet

Detalii Licență

Potrivit Deciziei ORDA nr. 232/2011, UPFR este numit colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor prin intermediul serviciilor online sau mobile.

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe eliberează licențe pentru următoarele tipuri de activități: a) radio online; b) tv online; c) siteuri cu muzică de fundal.

Licența neexclusivă eliberată de către UPFR este netransmisibilă și se acordă pentru o perioadă de 3 ani, iar la solicitarea expresă a utilizatorului, pentru o perioadă mai scurtă, pentru fiecare site în parte prin intermediul căruia se utilizează online fonograme de comerț. Obligația de a solicita eliberarea Licenței, revine utilizatorului, cu cel puțin 10 zile înainte de efectuarea comunicării publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comerț.

Definiții: Este utilizator în sensul prezentei Metodologii, orice persoană fizică sau juridică ce comunică publicului fonograme de comerț prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabilă de conținutul paginii de Internet.

Tipuri de utilizatori

 1. Radiouri online de tip simulcast (transmitere/retransmitere online, simultana cu radiodifuzarea) şi webcast (transmitere/retransmitere exclusiv online sau prin servicii mobile)
 2. Televiziune online de tip simulcast(transmitere/retransmitere online, simultana cu radiodifuzarea) şi webcast (transmitere/retransmitere exclusiv online sau prin servicii mobile)
 3. Site-uri cu muzică de fundal

Toate aceste categorii de utilizatori au obligaţia legală de a obţine licenţă din partea UPFR pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile. Daca aveti cunostinta de utilizatori care nu respecta prevederile legale, va rugam respectuos sa ne comunicati, urmand ca UPFR sa ia masurile necesare.

Valoarea remunerației

Licenta neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile  este netransmisibila si se elibereaza pentru o perioada de 3 ani, iar la solicitarea expresa a utilizatorului, pentru o perioada mai scurta. Valoarea remuneratiei este diferita in functie de caracterul oneros/gratuit al activitatii desfasurate, dupa cum urmeaza:

 1. Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert constand in ascultarea acestora de catre public, fara a genera venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate astfel: a) Intre 1-20 fonograme, remuneratia este de 6 lei/luna; b) Intre 21- 200 fonograme, remuneratia este de 8 lei/luna; c) Intre 201 – 1000, remuneratia este de 12 lei/luna; d) Peste 1000 de fonograme, remuneratia este de 23 lei/luna. In situatia utilizatorilor care ofera spre ascultare (streaming) peste 200 opere muzicale, la fiecare transa de 300.000 de ascultari lunare se adauga cate o remuneratia echivalenta celei stabilite mai sus.
 2. Pentru comunicarea catre public a fonogramelor de comert, constand in ascultarea acestora catre public, cu generarea de venituri pentru utilizator, remuneratia datorata UPFR se calculeaza in functie de numarul fonogramelor utilizate lunar, avandu-se in vedere si numarul de ascultari lunare, astfel:
  Nr. de ascultări lunar
Nr. de fonograme utilizate lunar < 300.000 300.001-600.000 600.001- 1.000.000 > 1.000.001
1-500 58 lei 116 lei 174 lei 233 lei
501-1000 87 lei 174 lei 262 lei 349 lei
peste 1000 116 lei 233 lei 349 lei 465 lei
 1. Pentru utilizarea ca muzica de fundal a maximum 3 fonograme de comert, remuneratia datorata UPFR este de 4 lei/luna, indiferent de numarul de accesari ale paginii de internet. In cazul in care se utilizeaza un numar mai mare de fonograme de comert, utilizatorii datoreaza remuneratia mentionata la pct. 1.

Remuneratiile mai sus metionate sunt datorate pentru fiecare site in parte. Remuneratiile se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate; pentru intarzieri la plata, utilizatorii datoreaza penalitati echivalente cu dobanda legala, aferente sumelor neachitate la termen, calculate pe zi de intarziere.

Utilizatorul trebuie sa comunice lunar, printr-o adresa cu caracter oficial, catre UPFR  pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta urmatoarele informatii:

 • numarul total al fonogramelor de comert postate pe site sau comunicate catre public prin servicii de telefonie mobila intr-o luna calendaristica, titlul, interpretul, artistul si numarul de ascultari/ fonograma, precum si tipul de utilizare;
 • numarul de comunicari publice (ascultari)/luna.

Procedura de obținere a licenței

 1. Completaţi Cererea de obţinere a licenţei (descărcaţi formularul).
 2. Expediaţi cererea semnată şi ştampilată într-un singur exemplar original şi câte o copie după actele menţionate în cerere (dovada rezervării domeniului de internet, certificat de înregistrare fiscală, CUI /copie a Cărții de Identitate) către UPFR, Departamentul Radio-TV Online, Bd. Dimitrie Pompeiu 6E, Pipera Business Tower, Bucureşti;
 3. Primiţi doua exemplare originale ale Licenţei, semnate şi ştampilate de UPFR; ulterior retrimiteti un exemplar semnat si stampilat la sediul UPFR;
 4. Expediaţi raportările periodice, respectiv plătiţi remuneraţia la termenele stabilite de metodologie şi de clauzele licenţei.

Descărcaţi aici:

Obligaţiile utilizatorului:

 • Solicitaţi,  cu cel putin 10 zile inainte de inceperea comunicarii publice prin intermediul serviciilor online sau mobile a fonogramelor de comert, Licenţa neexclusiva pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciior online sau mobile;
 • Plătiţi remuneraţia aferentă licenţei pe baza facturilor fiscale emise de UPFR potrivit informaţiilor înaintate de dumneavoastră.

Metodologia în vigoare

Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile.

 • Decizia ORDA nr. 31/2023, din 30/01/2023 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 114 din 09/02/2023 (Vizualizeaza/Descarca)
 • Decizia Orda nr. 232/2011 din 05/08/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 29/09/2011 (Vizualizeaza/Descarca)

ATENTIE!!! De la data de 4 aprilie 2022 nu se mai aplică penalitatea anterioară din Metodologiile de mai jos, ci o penalitate egală cu dobânda legală. Nivelul penalitătii de întârziere prevăzut prin metodologii a fost modificat prin art. 165 alin. 91 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, modificată de Legea nr. 69/2022, in vigoare din data de 04.04.2022.

Cadrul legal general

Documente