Protocol privind stabilirea conditiilor si criteriilor de repartizare a sumelor intre UPFR si ADPFR

Conditiile si criteriile de repartizare a sumelor intre UPFR si ADPFR reprezentand remuneratiile pentru comunicarea publica, radiodifuzarea (de catre organismele de radio si televiziune), retransmiterea prin cablu, copia privata si comunicarea publica prin intermediul serviciilor online si mobile, a fonogramelor pentru anul 2019, sunt stabilite prin protocolul nr. 22864  semnat de cele doua organisme in data de 06.11.2019.