Distribuirea veniturilor

Iata paşii de repartizare către producătorii cu repertorii declarate la UPFR a veniturilor din remuneraţiile colectate, aferente drepturilor conexe ale producătorilor de muzică:

  1. Colectăm remuneraţiile de la utilizatori
  2. Scădem cheltuielile de funcţionare a Uniunii Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) – Asociația pentru Drepturi Conexe
  3. Calculam valoarea venitului cuvenit fiecarui producator pe baza repertoriului declarat si a politicii generale de repartitie
  4. Facem distributia veniturilor catre producatori, conform calendarului de repartizare.

Veniturile care provin din remuneraţia compensatorie pentru copia privată se distribuie conform prevederilor Legii Nr. 8/1996 si protocoalelor. UPFR este colector unic pentru remuneraţia aferentă copiei private aplicabile pentru audio şi video.