Sa fie drepturi egale in lumea muzicii, a decis Curtea Constitutionala

Curtea Constituţională a României a decis că Articolul 134/ alin.2/ lit. g din Legea Nr.8/ 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, modificată şi adăugită, este neconstituţional şi l-a anulat prin Decizia 571 din 29.04.2010.  Art. 134/ alin.2/ lit. g nedreptăţea două categorii de beneficiari de drepturi conexe din lumea muzicii româneşti – artiştii interpreţi şi producătorii de fonograme, limitând remuneraţia aferentă drepturilor conexe cuvenite acestora la o treime din remuneraţia pentru drepturile de autor.

Decizia Curţii Constituţionale elimină îngrădirile faţă de dreptul de proprietate şi reinstituie egalitatea în drepturi şi negocierea liberă pentru toate entităţile implicate în crearea unei opere. Implicit a fost eliminată şi procedura prin care drepturile conexe ale artiştilor interpreţi şi ale producătorilor nu puteau fi negociate decât după ce toate drepturile autorilor erau negociate definitiv şi irevocabil. Conform Legii Nr. 8/ 1996, titularii de drepturi conexe dreptului de autor sunt artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări ori execuţii, producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audiovizuale, pentru propriile înregistrări, şi organismele de radiodifuziune şi de televiziune, pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.

Aceeaşi Decizie 571/ 29.04.2010 a Curtii Constituţionale a anulat şi Art. 121/ alin. 2 din Legea Nr. 8/1996. Acesta prevedea ca distribuitorii prin cablu să fie scutiţi de plata drepturilor de autor şi conexe pentru pachetul de 25% de programe retransmise în mod obligatoriu prin sistemul “must carry”, prevăzut în Legea 504/2002 a audiovizualului.

Conţinutul pachetului “must-carry” este stabilit de către Consiliul Naţional al Audiovizualului în funcţie de audienţele înregistrate de posturile TV şi are ca scop asigurarea accesului facil al populaţiei la informaţie. Prin acestă gratuitate a pachetului “must-carry”, însă, titularii români de drepturi de autor şi conexe erau privaţi de dreptul de a încasa remuneraţiile cuvenite pentru operele incluse în pachet, privare de drepturi discriminatorie faţă de titularii de drepturi străini, care beneficiau de remuneraţiile aferente. Anularea Art. 121/ alin. 2 din Legea 8/1996 le reinstituie artiştilor interpreţi, producătorilor şi compozitorilor români dreptul de a primi remuneraţiile pentru operele lor, difuzate în pachetul “must-carry”.

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România apreciază că decizia Curţii Constituţionale a României asigură sincronizeaza legislaţiei române a drepturilor de autor şi conexe la legislaţia europeană, contribuind la definirea corectă a dreptului fundamental de proprietate.

2010, 7 mai